Thành phố Cần Thơ: Thực hiện giám sát tại 6 đơn vị Hội ND cấp cơ sở
14:28 - 22/08/2022
(KNTC)- Từ đầu năm đến nay, Hội ND thành phố tổ chức đoàn giám sát về thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 57, 58, 59 của Ban Thường vụ Hội ND thành phố về “Xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp”, “Phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên”, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”; Hướng dẫn 361 của Ban Thường vụ Trung ương Hội.
Hội ND các quận, huyện đã phối hợp tổ chức được 39 cuộc tuyên truyền Dự thảo Nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội cho 843 lượt hội viên, nông dân.


Qua giám sát cho thấy, Hội cơ sở đã tích cực chủ động trong tổ chức thực hiện các nội dung trên; đồng thời phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham mưu cho cấp ủy về phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn và vận động, nắm bắt tư tưởng nông dân đối với việc triển khai các chủ trương, chính sách của địa phương, kịp thời phản ánh về cấp ủy, chính quyền.
 
 
Đối với việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Hội ND các quận, huyện đã quan tâm và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức tuyên truyền được 39 cuộc, có 843 lượt người dự với các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.
 
 
Hội ND xã, phường đã chủ động đăng ký nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022 tại cơ sở. Hội ND phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt), phường Thới Long (quận Ô Môn) giám sát việc thực hiện cấp phát chế độ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2022; thi công đường giao thông nông thôn. Đồng thời góp ý dự thảo nghị quyết của HĐND xã, phường về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022.
 
 
Hội ND phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) giám sát việc tổ chức họp dân về lắp đặt cột cờ và camera ở Khu dân cư Hồng Loan; công khai bình nghị thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời đóng góp dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022.
 
 
Hội ND xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) giám sát xây dựng công trình lộ 4m tuyến B7, ấp 7; việc thực hiện mở rộng lộ chính; chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đồng thời phản biện, góp ý giải pháp di dời công trình kiến trúc đối với tuyến lộ chính của xã.
 
 
Hội ND xã Trường Thắng (huyện Thới Lai) giám sát việc thực hiện cấp phát chế độ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2022; tổ chức công khai bình nghị thanh niên lên đường nhập ngũ; thi công đường giao thông nông thôn 2m ở ấp Thới Tân B và đường nông thôn 4m ở ấp Trường Phú - Trường Hưng; các công ty, doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu lúa cho nông dân về phương thức hợp đồng, giá cả.
 
 
Hội ND xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh) giám sát việc thực hiện công vụ của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã. Đồng thời góp ý dự thảo nghị quyết Đảng ủy năm 2022 về nâng chỉ tiêu diện tích cánh đồng lớn từ 35% lên 50%; đóng góp dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của UBND xã về thành lập 01 HTX hoặc THT trong lĩnh vực nông nghiệp.
 
 
Nhìn chung, công tác giám sát tại Hội cơ sở được thực hiện thường xuyên, trong quá trình thực hiện vai trò giám sát, Hội cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo được sự đồng thuận cao; chưa phát hiện những hành vi trục lợi, làm sai quy định. Hội ND cơ sở còn tích cực nghiên cứu các dự thảo văn bản và kịp thời nắm bắt các phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, từ đó tham gia phản biện, góp ý những nội dung chưa phù hợp có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
 
Thực hiện Kế hoạch 57 của Ban Thường vụ Hội ND thành phố, Hội ND phường Thới Long (huyện Ô Môn) là phường điểm được chọn thực hiện, trong 4 tháng đầu năm 2022 đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập được chi Hội nghề nghiệp trồng mận (16 thành viên với 5,3 ha); tổ Hội nghề nghiệp với 09 thành viên).
 
 
Đến nay Hội ND phường đã thành lập 16 tổ Hội nghề nghiệp với 112 thành viên). Hội ND xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) đã thành lập 02 chi Hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái (36 thành viên với 73 ha) và tổ Hội nghề nghiệp nuôi lươn ấp Quyết Tiến với 9 thành viên. Hội ND phường Thới Thuận (huyện Thốt Nốt) thành lập được tổ Hội nghề nghiệp với 11 thành viên.
 
 
Thực hiện Kế hoạch 58 của Ban Thường vụ Hội ND thành phố Cần Thơ về “Phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên”, qua kiểm tra, công tác phát triển hội viên mới được các đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện, đến nay phát triển mới đạt trên 70% như các Hội ND: Xã Trường Thắng (huyện Thới Lai) 52 hội viên, xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) 75 hội viên, xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh) 26 hội viên, phường Hưng Thạnh (huyện Cái Răng) 24 hội viên, phường Thới Thuận (huyện Thốt Nốt) 30 hội viên, phường Thới Long (huyện Ô Môn) 60 hội viên. Tỷ lệ sinh hoạt đạt 60-80%; nội dung sinh hoạt theo đúng Hướng dẫn 06 của Ban Thường vụ Hội ND thành phố về sinh hoạt chi, tổ Hội.
 
 
Thực hiện Kế hoạch 59 của Ban Thường vụ Hội ND thành phố về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, qua thực tế tại 6 đơn vị, cán bộ Hội cấp xã đều được đảng ủy, chi Hội đánh giá cao.
 
 
Thực hiện Hướng dẫn 361 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, qua kiểm tra 6 đơn vị, Hội cơ sở thường xuyên phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giám sát việc lập danh sách, xét và cấp phát tiền cho đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 52 của Hội đồng nhân dân thành phố.
 
 
Hội ND các cấp còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 52 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.
 
 
Tính đến nay đã chi trả hỗ trợ cho 3.835 lượt người sử dụng lao động, 687.568 người với tổng kinh phí trên 1.295 tỷ đồng, đạt 93,17% so với số lượng được duyệt. Qua giám sát đoàn nhận thấy các cấp Hội có quan tâm đến công tác phòng, chống đại dịch Covid- 19; thực hiện công tác phối hợp ban, ngành, đoàn thể địa phương chi trả, hỗ trợ kịp thời các nhóm đối tượng chính sách nêu trên.
 
 
Bên cạnh đó, Hội ND quận, huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực tham gia trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Tổ y tế cộng đồng, đưa chợ ra phố, trực tại các chốt kiểm soát, vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản...
 
 
Bên cạnh đó, 5/6 đơn vị đã thực hiện việc theo dõi, quản lý hội viên trên máy tính, chỉ còn Hội ND xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh) quản lý danh sách hội viên trên giấy thông qua các chi Hội. Ngoài ra còn chưa cập nhật được hết số thẻ hội viên đã quản lý do hội viên bị thất lạc hoặc mất thẻ.
 
 
Kết quả giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ giống cây con cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất trên địa bàn cho thấy, Hội cơ sở làm tốt công tác làm cầu nối, phối hợp với Trạm Khuyến nông quận, huyện triển khai hỗ trợ chương trình khuyến nông năm 2022. Trong 4 tháng đầu năm 2022, hội viên, nông dân xã Thới Thuận (huyện Thốt Nốt) đã đăng ký mua 2.368 cây giống các loại; hội viên, nông dân xã Thới Long (huyện Ô Môn) đăng ký 970 cây giống các loại; hội viên, nông dân xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) đăng ký 4.250 cây giống các loại; các đơn vị khác đang triển khai thực hiện.
 
 
Đoàn Giám sát đã đề nghị Hội cơ sở, rà soát, bổ sung rõ hơn về số liệu, nội dung cụ thể việc thực hiện các nội dung trên; đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu thành lập chi, tổ Hội nghề nghiệp, nhất là đối với Hội ND phường Hưng Thạnh (Cái Răng), xã Vĩnh Trinh (Vĩnh Thạnh), xã Trường Thắng (Thới Lai); tăng cường thực hiện quản lý hội viên trên máy tính; rà soát số lượng hội viên chưa có thẻ để đặt mua nhằm phục vụ cho Đại hội Hội ND các cấp…

Tuấn Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp