Hội ND tỉnh An Giang: Đẩy mạnh thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị
09:22 - 31/08/2022
Năm 2022,  Ban Thường vụ  Hội ND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.
 

Các huyện, thị, thành Hội xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân nâng cao vai trò trong giám sát xã hội tại địa phương góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội triển khai thực hiện ở địa bàn nông thôn.
 

Trên cơ sở đó các cấp Hội tiếp tục tham mưu triển khai việc thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị ngay từ đâu năm đăng ký nội dung với UBMTTQ ở các địa phương về giám sát công tác dạy nghề, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cho vay uỷ thác qua ngân hàng Chính sách xã hội huyện, việc thực hiện vận động các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Hội Đông, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 của hợp tác xã nông nghiệp tại Hợp tác xã Thuận Quới xã Kiến Thành, giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã An Thạnh Trung, thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 của HTX Nông nghiệp Vọng Đông đối với xã viên.
Thực hiện chương trình phối hợp giám sát và phản biện xã hội Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thành lập Đoàn Giám sát việc tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Trạch và việc thực hiện pháp luật về quản lý đất đai "việc lấy đất nông nghiệp làm gạch, ngói" xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.
 
Qua đó, đề xuất kiến nghị với cấp ủy, chính quyền về cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho HTX phát triển như: tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX; khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để liên kết với các HTX, cấp ủy địa phương cần tạo điều kiện cho các HTX hoạt động có hiệu quả với việc xây dựng trụ sở, kho bãi chế biến thời gian lâu dài, để HTX mạnh dạng đầu tư phát triển sản xuất; đồng thời hỗ trợ củng cố nhân sự hoàn chỉnh về mặt quản lý HTX tại địa phương và những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp của nông dân từ việc lấy đất nông nghiệp sản xuất gạch ngói.


Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã xây dựng 167 lực lượng nòng cốt của tỉnh, đây là lực lượng tiêu biểu trong phát triển sản xuất, uy tín được hội viên nông dân tin tưởng và tích cực thông tin, phản hồi việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan tam nông tại địa phương đến lãnh đạo Hội để kịp thời đề xuất, có ý kiến với các ngành chức điều chỉnh sát hợp.Từ đầu năm đến nay đã tổ chức 01 lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội  năm 2022” cho hơn 120 học viên là chi hội khóm ấp và lực lượng nòng cốt Thị xã Tân Châu – và 01 lớp tập huấn bồ dưỡng cập nhật kiến thức cho 130 học viên là cán bộ chi hội và lực lượng nòng cốt người dân tộc huyện Tri Tôn. Phối hợp Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội tổ chức 02 lớp huấn “Giám sát và phản biện xã hội năm 2022” cho 300 học viên là cán bộ chi tổ hội và hội viên, nông dân của huyện Tri tôn và Thị xã Tân Châu; Phối hợp với Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cơ sở năm 2022 cho 147 học viên là lãnh đạo Hội ND các huyện, thị, thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
Có thể nói, công tác giám sát tại tỉnh đi vào nề nếp do có sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền. Từ đó vị thế của Hội ngày càng được nâng cao trong hệ thống chính trị./.
 

Phương Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp