Phú Yên: Tích cực tham gia góp ý kiến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
16:28 - 05/07/2022
(KNTC)- Trên cơ sở Chương trình, kế hoạch công tác và các chỉ tiêu đề ra năm 2022, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và ban hành các Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các cấp Hội phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện các nội dung công tác trọng tâm.
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý kiến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình về xây dựng chính đốn Đảng và hệ thống chính trị của BCH Hội Nông dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và quán triệt, phổ biến trong toàn thể cán bộ Hội Nông dân các cấp; xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Ban hành 31 văn bản tham gia góp ý gửi các sở, ban, ngành về các vấn đề liên quan đến tổ chức Hội và lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 


Ban Thường vụ đã tổ chức các cuộc họp đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2030; dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022; Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Quyết định phê duyệt chương trình thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 – 2020.


Hay Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam năm 2030; Quyết định phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên sản xuất; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; Kế hoạch triển khai Chương trình phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2025; báo cáo kết quả công tác giáo dục QP-AN năm 2021; kế hoạch triển khai chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể; báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2020…


Hội ND tỉnh cũng tổ chức 75 cuộc kiểm tra ở cấp huyện và cơ sở về các mô hình sản xuất- kinh doanh giỏi, việc quản lý sử dụng các nguồn vốn vay, mô hình Chi, Tổ hội nghề nghiệp gắn với kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 06 tháng đầu năm.

 
Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế yếu kém, sai phạm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Tuy nhiên, 06 tháng đầu năm đã có 02 trường hợp là cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân cấp huyện bị cấp ủy Đảng xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; 01 trường hợp UVBCH Hội Nông dân cấp cơ sở bị cử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức. 


Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đăng ký nội dung giám sát năm 2022 với chuyên đề “Giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2015/NĐ CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa”. Tổ chức đoàn giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68-NQ/CP và Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2,3/2022) tại 03 đơn vị và 02 doanh nghiệp.


 
Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực, chủ động vận động, hướng dẫn nông dân tiếp cận với sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học vào sản xuất để nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng như: Nước mắm Tân Lập, Rượu Quán Đế, cá cơm khô Hòa An xuân Cảnh, tôm thẻ chân trắng Xuân Cảnh, tôm hùm thương phẩm vịnh Xuân Đài, bánh tráng Hòa Đa, An Mỹ; Gạo Hương thơm 1 An Ninh Tây; Nước mắm Mỹ Quang An Chấn... đem lại hiệu quả kinh tế cao.


Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng các tiến bộ KHKT, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn; tích cực tham gia thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm...Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thành lập mới 02 hợp tác xã với 14 thành viên tham gia; 09 tổ hợp tác với 127 thành viên tham gia..


Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05 CTr/HNDT, ngày 05/10/2013 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp... kết quả, đã thành lập mới 04 chi Hội nghề nghiệp với 98 thành viên tham gia và 33 tổ hội nghề nghiệp có 274 thành viên tham gia. 


Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, các cấp Hội cơ sở đã vận động kết nạp được 2.435 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh là 126.153 người; số hộ nông dân có hội viên là 113.524 hộ, chiếm tỷ lệ 70,5% so với tổng số hộ nông dân. 
 
 
 
Cán bộ, hội viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

 

Thái Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp