Nam Định: Các cấp Hội kiểm tra tại 2.019 chi Hội
14:34 - 29/06/2022
Năm 2022, Ủy Ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát số và Kế hoạch về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022.

Các huyện, thành Hội đã lựa chọn nội dung giám sát năm 2022 để đăng ký với Thường trực huyện, thành ủy, đồng thời báo cáo về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chuyên đề giám sát của các đơn vị.
Hội đã triển khai xây dựng mô hình điểm theo sự chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng chính phủ Về việc phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” tại xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc.

Các cấp Hội đã phối hợp với Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân; hoạt động tín chấp từ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và chương trình nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại 05 đơn vị huyện và 10 cơ sở Hội

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra thường xuyên tại 2.019 chi Hội. Nội dung kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;  Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam; Điều lệ Hội; Kết quả thực hiện 03 Nghị quyết chuyên đề 04,05,06 về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh của BCH HNDVN; Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội ND các cấp; thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.
Kiểm tra công tác sáp nhập tổ chức Hội theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn xóm (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đến nay số chi hội toàn tỉnh sau sáp nhập còn 2.019 chi giảm 1.148 chi Hội đối với những chi hội kiện toàn cán bộ chi Hội sau sáp nhập.

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành Kế hoạch  về tổ chức ra soát hội viên; chi hội; cán bộ chi Hội sau sáp nhập thôn xóm (xóm), tổ dân phố và rà soát đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp Hội trong tỉnh.
Theo đó chú trọng công tác kiểm tra công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; xây dựng và sử dụng quỹ hội, hội phí; các cấp hội tiếp tục vận động phát triển hội viên mới và nâng cao chất lượng hội viên, trong 6 tháng toàn tỉnh kết nạp được 1.038 hội viên mới.

Ngoài ra, qua kiểm tra, các cấp Hội duy trì tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc đề ra các nhiệm vụ, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy đảng chính quyền.

Các cấp Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; giám sát việc bình xét hộ nghèo; hỗ trợ, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; giám sát việc thực hiện nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên từ nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội; giám sát các chủ trương về xây dựng nông thôn mới...
Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, Hội ND các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, qua hòm thư, thực hiện tốt công tác tham gia tiếp công dân cùng với UBND các cấp.
Nam Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp