TP. Hồ Chí Minh: Các cấp Hội kiểm tra 127 cuộc, giám sát định kỳ và theo chuyên đề 69 cuộc
17:07 - 13/06/2022
(KNTC)- Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã tập trung xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; thực hiện quy trình kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023 kịp thời và phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp.
Qua 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã tổ chức 127 cuộc kiểm tra, 69 cuộc giám sát định kỳ và theo chuyên đề, trong đó Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 95-KH/HNDT, 96-KH/HNDT, 97 KH/HNDT ngày 28/11/2014 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06-NQ/HNDT của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đối với Ban Thường vụ Hội Nông dân Quận 12 và phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cần Giờ.

 
Qua đó công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời định hướng các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ đi vào trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và các phong trào nông dân thành phố. 

 
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ Hội Nông dân cơ sở tích cực tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tuần và tham gia hòa giải 234 vụ việc (tranh chấp đất đai, tranh chấp hợp đồng dân sự, vay mượn, mâu thuẫn gia đình...), trong đó hòa giải thành 187 vụ, hòa giải không thành và chuyển 234 vụ sang cơ quan chức năng giải quyết. 

 
Đồng thời Hội ND thành phố đã  kiện toàn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân quận Bình Tân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân huyện Củ Chi; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân xã Bình Chánh.

 
Hội Nông dân các cấp đã kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022; thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023;việc tổ chức thực hiện các giải pháp phát huy các tru điểm và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của năm 2021; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW gắn với thực hiện các công trình, mô hình “Dân vận khéo” năm 2022; công tác quản lý, sử dụng nguồn quỹ Hội, các nguồn phí quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội; hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác giải ngân, thu hồi nợ quá hạn, đến hạn nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; hiệu quả sử dụng vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố sau giải ngân.

 
Giám sát việc xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW ngày 27/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn” giai đoạn 2020 – 2025; việc triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác đào tạo nghề và các mô hình dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho hội viên, nông dân; kết quả thực hiện công trình “Mỗi huyện - quận xây dựng mới 01 mô hình hợp tác xã điểm về cung ứng vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng”; việc đăng ký, tổ chức sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chi hội địa bàn dân cư và ngành nghề, các CLB do Hội thành lập; việc triển khai công tác an sinh xã hội, việc rà soát quản lý hội viên.

 
Đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020; giám sát đối với các phương án nông nghiệp khác trên địa bàn huyện Bình Chánh; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng tại xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B, việc lắp đồng hồ điện đối với khách hàng sử dụng điện vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng tại xã Lê Minh Xuân; công tác khảo sát, rà soát và phúc tra danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử trị và nhân dân huyện Bình Chánh; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người; công tác quản lý nhà nước đối vải lĩnh vực y, dược tư nhân công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; việc thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34/2007/PL UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại phường Tân Tạo A, Bình Trị Đông A, Bình Hưng Hòa B và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể và các nhóm lớp, trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, việc thực hiện quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và công tác hỗ trợ thoát nghèo bền vững của UBND xã Lý Nhơn; công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác phát quà Tết và các chế độ chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2022; việc cấp phát tiện chính sách cho các đối tượng thuộc diện chính sách; việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid- 19; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;  việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Xuân; việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn quận 12; việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/1/2018 của Ban Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. ..


Thực hiện Thông tri số 31-TT/TU của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Đề án 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2030”, Hội triển khai Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022, triển khai vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và 60 văn bản dự thảo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các Sở, ngành Thành phố.

 
Hội đã phối hợp tổ chức 13 hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với 781 cán bộ, hội viên nông dân; 03 hội nghị góp ý, phản biện các văn bản dự thảo của Ủy ban nhân dân các cấpo và theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của hội viên nông dân sau hội nghị đối thoại. 

 
Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tư pháp về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân giai đoạn 2020 – 2025. Kết quả, 6 tháng đầu năm đã thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1.196 trường hợp thuộc lĩnh vực đất đai, vay vốn ngân hàng, chuyển quyền và mục đích sử dụng đất, hôn nhân gia đình, thủ tục xin cấp phép xây dựng, vay vốn, lập phương án sản xuất nông nghiệp. 

 
Các cấp Hội tăng cường nắm bắt tình hình dư luận và tâm tư nguyện vọng, bức xúc của hội viên nông dân thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các cuộc họp với Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở, sinh hoạt của chi, tổ hội định kỳ, sinh hoạt tổ nhân dân, sinh hoạt nơi cư trú..., nhất là những khó khăn do ảnh hưởng của dịch  bệnh COVID-19 để kịp thời hỗ trợ và phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp có chủ trương, chính sách giải quyết, hỗ trợ cho hội viên nông dân, đồng thời tổng hợp và gửi đến Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo giải quyết thông qua Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4, chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”. 

 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đã vận động thành lập mới được 13 mô hình, tổ tự quản về an ninh trật tự (đạt 32,5% chỉ tiêu), nâng tổng số mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố lên 159 mô hình và tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ngăn ngừa được 48 vụ vi phạm pháp luật tại địa phương.

 
Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện “Giám sát về công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất nông nghiệp” đối với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thời gian giám sát dự kiến trong quý III năm 2022; đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Hội trực tiếp và phối hợp giám sát các nội dung có liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn.


Bên cạnh đó, các cấp Hội triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Đề án 06 ĐA/TU về “Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh”; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát theo Chỉ thị số 13 CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Đề án 06 ĐA/TU “Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của Chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh” trong hệ thống Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho 130 cán bộ Hội Nông dân các cấp và hơn 1.000 cán bộ, hội viên nông dân tham gia học tập trực tuyến.


Từ nay đến cuối năm, các cấp Hội tiếp tục kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng và năm 2022; giám sát việc thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp tại  huyện Bình Chánh và kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đã đề ra. 

 
Đồng thời, tiếp tục tham gia thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
 
Hội ND huyện Cần Giờ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân

 

Ngân Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp