Thành phố Hải Phòng: Triển khai công tác giám sát, phản biện 6 tháng đầu năm 2022
16:55 - 19/05/2022
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2022, Hội ND thành phố xây dựng kế hoạch công tác giám sát, phản biện xã hội; đồng thời chỉ đạo Hội ND các huyện, quận xây dựng kế hoạch trực tiếp và phối hợp cùng với Ban chỉ đạo cấp huyện, quận lựa chọn nội dung giám sát phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, những vấn đề cán bộ, hội viên, nông dân quan tâm.

ảnh minh họa
Hội ND thành phố thành lập 02 đoàn giám sát có sự tham gia của MTTQ thành phố và các sở, ban, ngành liên quan giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ về dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2015- 2020 và triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Ngoài ra, Hội ND thành phố tổ chức và phối hợp với ngân hàng CSXH kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại 04 đơn vị quận, huyện; 08 xã, phường, thị trấn; 24 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. 

Thực hiện công tác phản biện xã hội, Hội ND thành phố tham gia góp ý 39 công văn trả lời các sở, ban, ngành về các nội dung có liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số vấn đề trong hoạt động văn hóa – xã hội của thành phố. Hội ND thành phố phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Hội ND thành phố với khán giả, hội viên, nông dân trên sóng FM phát thanh trực tiếp “Một giờ với Hải Phòng” với chuyên đề: “Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản”.

Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia giám sát cộng đồng các công trình phúc lợi xã hội ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; đồng thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng của hội viên, nông dân, các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội…nhằm phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân.

Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp