Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
10:21 - 17/01/2022
(KNTC)- Năm 2021, các cấp Hội đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.
Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Tại Hưng Yên, các cấp Hội ND tỉnh đã tổ chức 492 buổi tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho trên 29.965 hội viên, nông dân. Hội ND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cho trên 50 cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 
Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tổ chức 154 lớp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho 12.313 cán bộ, hội viên, nông dân.
 
 
Hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại ngân hàng CSXH, UBND huyện Văn Giang về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, không hưởng lương và người lao động ngừng việc; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với chủ tịch UBND cấp huyện năm 2021.
 
 
Bên cạnh đó, Hội còn tham gia giám sát việc thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 199 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định 1188 của UBND tỉnh tại UBND 2 huyện: Khoái Châu, Yên Mỹ.
 
 
Các cấp Hội phối hợp thực hiện được trên 80 cuộc giám sát, phản biện xã hội; tổ chức được 349 cuộc kiểm tra, giám sát cơ sở, chi Hội, tổ TK&VV, hộ vay vốn Quỹ HTND và vay vốn ngân hàng CSXH.
 
 
Trong năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố; 10 xã, phường, thị trấn; 20 hộ vay vốn Quỹ HTND và vay vốn ngân hàng CSXH.
 
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh mở 05 lớp tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho hơn 500 lượt người tại các huyện: Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên.
 
 
Hội đã xây dựng mô hình thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Tân  Việt, huyện Yên Mỹ; tổ chức 240 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 10.203 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của 94 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.
 
 
Hội ND tỉnh phối hợp với Hội ND các huyện, thị xã, thành phố và Phòng tư pháp tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoà giải, trợ giúp pháp lý cho 1.200 cán bộ Hội cơ sở; xây dựng 12 mô hình tự quản về an ninh trật tự.
 
 
Trung tâm tư vấn Pháp luật - Hội ND tỉnh tổ chức các buổi sinh hoạt tại những cơ sở có điểm nóng để nắm tình hình, phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền vận động hội viên, nông dân không vi phạm pháp luật thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân tại các huyện: Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cừ.
 
 
Trung tâm Tư vấn pháp luật căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền đã cấp phát 07 đầu sách về an toàn giao thông đường bộ cho 159 cơ sở Hội và 94 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.
 
 
Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức được 70 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó, Hội ND tỉnh tổ chức 20 lớp tuyên truyền và 20 lớp tư vấn trợ giúp pháp lý cho trên 4.324 hội viên, nông dân; phối hợp giải quyết 87 đơn thư và trực tiếp hòa giải 98 vụ khiếu nại, tố cáo.
 
 
Tại Ninh Bình, các cấp Hội đã tổ chức 261 cuộc kiểm tra ở 8/8 huyện, thành phố và 141/141 cơ sở Hội; 64 cuộc tiếp xúc, đối thoại với cán bộ hội viên, nông dân. Hội ND tỉnh tổ chức 02 cuộc giám sát về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ tại ngân hàng NN&PTNT.
 
 
Các cấp Hội đã chủ trì và phối hợp tổ chức 93 buổi giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 56 buổi giám sát việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, 21 buổi giám sát xây dựng nông thôn mới.
 
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tham gia góp ý vào các dự thảo các chương trình, kế hoạch hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
 
 
Hội ND tỉnh còn tham mưu tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên, nông dân năm 202. Qua hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh thời gian qua luôn vững vàng trong sản xuất, kinh doanh, đoàn kết tham gia phòng chống dịch bệnh Covid 19 và ghi nhận các ý kiến phản ánh của cán bộ, hội viên, nông dân để cụ thể hóa thành các chủ trương, chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tỉnh phát triển.
 
 
Hội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Hội ND tỉnh với 170 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh; hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và góp ý dự thảo kế hoạch của Hội ND tỉnh thực hiện các nghị quyết.
 
 
Năm 2022, các cấp Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở; phối hợp cùng ngành tư pháp, thanh tra tuyên truyền sâu rộng các văn bản luật mới, các chủ trương, chính sách pháp luật; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…
Đức Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp