Hải Dương: Các cấp Hội tham gia phản biện, góp ý vào 342 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền
15:00 - 22/12/2021
(KNTC) - Năm 2021, các cấp Hội tham gia phản biện, góp ý vào 342 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp như: Tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của HĐND các cấp; phản biện những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội trong các dự thảo văn bản chính sách, pháp luật, chương trình, dự án do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp yêu cầu hoặc đăng tải trên các phương tiên thông tin đại chúng.

Hội Nông dân tỉnh họp triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2018

Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục duy trì 85 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở cơ sở; tích cực tham gia hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.
 
Hội tiếp tục duy trì hoạt động của 18 mô hình “Cơ sở Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” tại 18 cơ sở Hội của 12 huyện (TX, TP) như: xã Cao An (huyện Cẩm Giàng); xã Phạm Trấn (huyện Gia Lộc); xã Nam Chính (huyện Nam Sách); xã Nghĩa An, Hồng Phong (huyện Ninh Giang); xã Long Xuyên, Vĩnh Hưng (huyện Bình Giang); xã Tuấn Việt, Kim Liên (huyện Kim Thành); xã Thanh An, An Phượng (huyện Thanh Hà); xã Bình Lãng (huyện Tứ Kỳ); xã Cao Thắng, Ngô Quyền (huyện Thanh Miện); thị trấn Phú Thứ (thị xã Kinh Môn); xã Lê Lợi, phường Cổ Thành (huyện Chí Linh) và phường Bình Hàn (thành phố Hải Dương).
 
Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp xây dựng mô hình điểm “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật” tại xã An Lâm (huyện Nam Sách). Hiện nay, các mô hình đang được triển khai và hoạt động hiệu quả.
 
Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 08 lớp tập huấn về kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo cho 580 đại biểu là thành viên của các mô hình. Thông qua lớp tập huấn đã nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo cho các tư vấn viên pháp luật, thành viên các tổ hòa giải và cán bộ, hội viên, nông dân góp phần giảm đáng kể tình trạng khiếu nại, khiếu kiện ở địa phương đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, đảm bảo tình hình chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở.
 
Hội ND cấp huyện, cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc xây dựng các công trình công cộng trong nông thôn mới; nội dung kinh phí đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức chính trị tại cơ sở; giám sát thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát sử dụng các nguồn phí, Quỹ HTND, quỹ Hội, vốn vay ủy thác ngân hàng CSXH và ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Ngoài ra, một số đơn vị đã phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên môi trường, Tài chính kế hoạch giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Năm 2021, Hội ND các huyện tổ chức 13 cuộc giám sát việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp tại 32 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp