Hà Tĩnh: Tích cực thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị
15:22 - 01/11/2021
(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. 
Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật (Ảnh minh họa)Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 637 của TW Hội NDVN, các cấp Hội kịp thời nắm bắt tình hình, tâm trạng, diễn biến tư tưởng của nông dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách, giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.


Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân tại các kỳ họp HĐND các cấp.


Các cấp Hội tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri do HĐND các cấp tổ chức; phối hợp giám sát việc chi trả chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.


Trên cơ sở Kế hoạch số 07 của BCĐ phong trào thi đua dân vận khéo, Ban thường vụ HND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14 về Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020.


Hội thường xuyên bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ, hội viên ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp.


Ngoài ra, Hội còn triển khai các văn bản do Trung ương, tỉnh ban hành đến tận cán bộ, hội viên nông dân như: Công văn số 2044 của Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo đại hội Đảng các cấp”, công văn số 1352 của TW HNDVN “về việc sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015”, công văn số 749 “về việc triển khai công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng”, văn bản 291 “về việc tăng cường nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”, công văn số 749 “về việc triển khai công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng”...
 

Đồng thời, Hội tổ chức các hoạt động đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri do Quốc hội và HĐND các cấp tổ chức.


Ngoài ra, Hội còn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên nông dân để kịp thời chuyển đến Mặt trận Tổ quốc và các cấp có thẩm quyền; tổ chức các hoạt động hướng tới  Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nơi cư trú.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về Ban hành "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Mặt khác, Hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền; tham gia đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới.


Phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong việc tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy dân chủ, nắm chắc tình hình và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền, MTTQ, các ngành và các tổ chức đoàn thể để tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; xử lý tốt các tình huống phát sinh để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân và đảm bảo đồng thuận xã hội; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, nông dân; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


 

Kim Xuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp