Đắk Nông: Phối hợp tổ chức 24 lớp tập huấn về giám sát, phản biện xã hội
11:41 - 12/11/2021
(KNTC)- Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, từ năm 2018 - 2021, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố và cơ sở Hội, tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân thông qua các buổi họp Ban Chấp hành, sinh hoạt chi, tổ Hội nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo cơ chế và quy định của pháp luật.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT phố tổ chức 24 lớp tập huấn cho 1.616 cán bộ, hội viên nông dân với các nội dung về chủ trương, chính sách, chương trình, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nội dung cơ bản của Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy tham gia Đoàn khảo sát dự án đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư K’Nia - Đăk Rông (huyện Cư Jút); đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo (huyện Đăk R’lấp); nhà máy điện gió Đăk N’Drung 3, xã Thuận Hạnh (huyện Đăk Song) được 06 cuộc.

Hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức 8 cuộc đối thoại với nông dân; phối hợp giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 và thiệt hại do thiên tai; công tác triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lĩnh vực an toàn thực phẩm... cấp tỉnh được 13 cuộc; cấp huyện, xã 581 cuộc.

Công tác phản biện xã hội được Hội ND tỉnh chú trọng, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền nhằm kiến nghị những nội dung thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân trên địa bàn. Hội ND tỉnh triển khai cho các cấp Hội lấy ý kiến của hội viên, nông dân góp ý vào dự thảo Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị về tham gia, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Hội ND thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, các văn bản dự thảo chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cho cán bộ, hội viên nông dân, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên nông tham gia đóng góp ý kiến; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của hội viên. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã tham gia góp ý xây dựng quy chế, quy ước ở khu dân cư, tham giám sát cộng đồng các công trình phúc lợi xã hội ở cơ sở... qua đó tạo được niềm tin, phát huy ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nông dân.
Quốc Công
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp