An Giang: Các cấp Hội phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giám sát
12:13 - 29/10/2021
(KNTC) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội ND tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ Hội các cấp về nghiệp vụ công tác giám sát, trong đó đi sâu hướng dẫn phương pháp vận động hội viên, nông dân tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; phân biệt hàng thật, hàng nhái.

Hội Nông dân tỉnh họp triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2018

Hội ND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại một số mô hình ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng năm 2021; giám sát việc tổ chức, hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp xã Vĩnh Trạch - Thoại Sơn và việc thực hiện pháp luật về quản lý đất đai, việc lấy đất nông nghiệp làm gạch ngói tại xã Nhơn Mỹ - huyện Chợ Mới.
 
Ngoài ra, Hội ND tỉnh còn tham gia cùng với Đoàn giám sát của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giám sát hoạt động đại biểu dân cử tại 02 đơn vị Phú Tân và thị xã Tân Châu.
 
Hội chủ trì thành lập 36 đoàn giám sát với nội dung về việc: Chi hỗ trợ cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 02 của Chính phủ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp thực hiện theo luật HTX năm 2012; Hợp đồng tiêu thụ lúa giữa nông dân và Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái; thực hiện việc chi trả hỗi trợ các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và hộ chính sách bị ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19…
 
Hội đã tham gia 131 đoàn giám sát do Mặt trận, đoàn thể cùng cấp tổ chức với nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng.; thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...
 
Hội các cấp tổ chức trên 300 cuộc tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp cho trên 1.200 lượt cán bộ, hội viên nông dân; góp ý, phản biện xã hội 314 dự thảo như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chính sách liên quan đến kinh tế tập thể, kinh tế xã hội; Quy định nội dung về mức chi trả cho các hoạt động Khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương...
 
Hội đã chủ trì và phối hợp tổ chức 259 cuộc với trên 1.200 lượt hội viên, nông dân tham gia đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân./.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp