Đắc Nông: Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218
09:17 - 02/06/2021
(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội trong hệ thống Hội NDVN.
Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên (Ảnh minh họa)


 
Các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
 

Hội phối hợp với Ban xã hội, Dân số và gia đình - Trung ương Hội NDVN, Bảo Hiểm xã hội tỉnh tổ chức 04 lớp đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho 800 cán bộ, hội viên, nông dân tại 04 huyện: Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp, Tuy Đức.

 
 Đồng thời, phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách về An toàn thực phẩm giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, Hội ND với hơn 160 cán bộ, hội viên nông dân đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tại thành phố Gia Nghĩa.

 
Kết quả, Hội ND tỉnh đã tổ chức được 03 lớp tập huấn thực hiện Quyết định 217, 218 cho 186 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các cấp Hội, bồi dưỡng, giới thiệu 61 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
 

Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 130 về tổ chức đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với nông dân năm 2020 theo chủ đề  “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo liên kết chuỗi giá trị nông sản” và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho phép triển khai nội dung đối thoại theo kế hoạch.
 

Kết quả đến nay, các cấp Hội tổ chức 62 cuộc đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với nông dân.
 

Thời gian tới, các cấp Hội nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những hành vi, dấu hiệu sai phạm, những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, nhất là các chính sách, pháp luật, chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 

Đồng thời, tiếp tục vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện quyền dân chủ tham gia góp ý, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương, tạo điều kiện cho nông dân tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn nông thôn; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; vận động hội viên, nông dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Thái Phóng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp