Hội ND Đăk Nông: Tích cực tham gia giám sát tại cơ sở
10:54 - 24/08/2021
(KNTC) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Hội ND các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công Thương ký kết Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. 


Trên cơ sở Chương trình phối hợp, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Các bên thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin tình hình diễn biến thị trường về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng lậu, không rõ nguồn gốc; những cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng… văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.
 
Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở để người dân, nhất là cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật để kiến nghị xử lý vi phạm; góp ý vào văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.
 
Từ năm 2014-2020, các cấp Hội phối hợp và tham gia 239 cuộc giám sát tại các cơ sở; Hội ND tỉnh đã phối hợp và tham gia với các ngành liên quan của tỉnh tiến hành 53 cuộc giám sát về kinh doanh vật tư nông nghiệp; bình xét, rà soát hộ nghèo và việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm; công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của nhân dân; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
 
Hội ND các huyện, thành phố tham gia phối hợp thực hiện 186 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo; công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp tự nguyện của nhân dân về xây dựng nông thôn mới, xã hội hóa giáo dục; quản lý, sử dụng việc thực hiện biên chế của sự nghiệp giáo dục, giám sát việc thực hiện Thông tư 49 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội các xã đặc biệt khó khăn”; việc đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Qua giám sát, các đoàn đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện các nội dung giám sát và đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, các đơn vị được giám sát để giải quyết.
Diệu Hân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp