Bình Phước: Các cấp Hội phối hợp tổ chức gần 600 cuộc giám sát
18:06 - 20/08/2021
(KNTC) - Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã phối hợp với các đơn vị lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội theo nhiều chuyên đề, phù hợp tình hình thực tiễn tại từng địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.


Các cấp Hội đã tổ chức 198 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát chuyên đề về vật tư nông nghiệp cho 17.820 lượt cán bộ Hội các cấp, cán bộ chi, tổ Hội, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, kinh doanh vật tư nông nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và hội viên nòng cốt.
 
Hội ND tỉnh đã phát hàng nghìn bộ tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về phương pháp, kỹ năng giám sát; quy định pháp luật trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp cho hội viên, nông dân, đồng thời thường xuyên cập nhập các văn bản pháp luật, các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn giám sát vật tư nông nghiệp trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Nông dân.
 
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành khảo sát các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón tại địa bàn 11 đơn vị huyện, thị, thành phố. Đây là cơ sở để Hội tổ chức ký cam kết đối với các hộ không kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, phân bón không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng.
 
Ngoài ra, Hội ND tỉnh chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương thành lập các Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số địa phương.
 
Kết quả, tổ chức 18 cuộc giám sát tại 18 UBND cấp xã, cấp huyện (100% cuộc giám sát trực tiếp tại thực địa và giám sát qua báo cáo tại UBND cùng cấp). Cán bộ Hội tham gia 72 đoàn giám sát của các sở, ban, ngành cùng cấp giám sát tại các đơn vị. Tại các hội nghị giám sát, các thành viên đã tiếp thu, trao đổi các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ Hội, chủ yếu là những nội dung liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn để được cơ quan chức năng trả lời, chỉ đạo giải quyết.
 
Hội ND cấp huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp chủ trì tổ chức giám sát tại 198 đơn vị. Hội ND cấp cơ sở tham gia 383 đoàn giám sát khác, giám sát tại 383 đơn vị theo nhiều chuyên đề và các lĩnh vực.
 
Hiện các cấp Hội phối hợp tổ chức 599 cuộc giám sát tại 3.162 lượt hộ kinh doanh và 1.321 lượt hộ sử dụng vật tư nông nghiệp tại địa bàn các huyện, xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
 
Thông qua đó, Hội các cấp và các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân./.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp