Yên Bái: Thực hiện hiệu quả công tác giám vật tư nông nghiệp
17:54 - 20/08/2021
(KNTC) - Thực hiện Chương trình phối hợp giám sát vật tư nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, các cấp Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần tích cực trong đấu tranh ngăn chặn, hạn chế tình trạng sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng.


Kết quả, Hội ND tỉnh đã phối hợp với tổ chức 7 lớp tập huấn kiến thức về công tác giám sát, phản biện xã hội; xây dựng mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; sản xuất nông nông nghiệp theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường cho 725 cán bộ cấp huyện và cơ sở; cán bộ chi, tổ Hội, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Tổ hợp tác, Hợp tác xã và hội viên nòng cốt của 9 huyện, thị, thành.
 
Hội ND tỉnh đã xuất bản 360 bộ tài liệu, 3.878 tờ rơi tuyên truyền về quy định của pháp luật trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, cụ thể là quy định xử phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi.    
 
Từ năm 2014-2020, các cấp Hội tham gia 2.085 cuộc giám sát, trong đó có 99 cuộc giám vật tư nông nghiệp; nghiên cứu, xem xét văn bản 03 cuộc, thành lập 01 đoàn, tham gia 95 đoàn giám sát.
 
Bên vạnh đó, Hội ND tỉnh còn xây dựng mẫu phiếu và tổ chức lấy ý kiến phản ánh của hội viên, nông dân về tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp tại các cấp Hội; tổ chức giám sát tại 5/9 đơn vị cấp huyện, 10 đơn vị cấp cơ sở về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp. Hội ND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức giám sát vật tư nông nghiệp tại địa phương, đơn vị.
 
Qua giám sát cho thấy, công tác quản lý, hướng dẫn thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp đã được các ban, ngành chức năng thực hiện theo đúng quy định về phân cấp quản lý, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các hộ sản xuất, kinh doanh và người sử dụng vật tư nông nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước.
 
Các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình cơ bản thực hiện đúng các quy định về kinh doanh vật tư nông nghiệp như: Đăng ký kinh doanh, kinh doanh đúng mặt hàng đã đăng ký, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và các quy định của Nhà nước.
 
Các hộ nông dân được hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn, hiệu quả, được cung cấp thông tin về sản phẩm vật tư nông nghiệp. Việc xử lý rác thải trong quá trình chăn nuôi, rác thải sinh hoạt cơ bản được các hộ gia đình thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường (xây dựng hầm biogas, bể tự hoại, chôn lấp đối với rác thải hữu cơ); có địa điểm tập kết rác và thu gom rác thải theo quy định./.

Bùi Châu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp