Hội ND Tiền Giang: Tổ chức 12 lớp tập huấn về giám sát vật tư nông nghiệp
17:51 - 20/08/2021
(KNTC) - Thời gian qua, thông qua hoạt động giám sát, Hội ND các cấp và các đơn vị liên quan đã kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong việc quản lý, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân.


Hàng năm, Hội ND tỉnh đã tổ chức các hội nghị để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, qua đó giúp bà con nông dân có thêm kiến thức, nhận diện vật tư nông nghiệp không đạt chất lượng để phản ánh với cơ quan Mặt trận Tổ quốc và Hội ND các cấp.
 
Kết quả, Hội ND tỉnh đã phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn kiến thức về giám sát thực hiện quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp cho 2.899 cán bộ chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc, Hội ND cấp huyện và cơ sở; cán bộ chi, tổ Hội, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Tổ hợp tác, Hợp tác xã và hội viên nòng cốt của 11 huyện, thành, thị. Hội ND các huyện, thành, thị tổ chức 89 buổi tập huấn cho 3.268 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.
 
Từ năm 2014 đến 2020, Hội ND tỉnh chủ trì, phối hợp với MTTQ, Sở NNPTNT, Sở Công thương, Cục quản lý thị trường tổ chức 11 cuộc giám sát tại 11 huyện và 22 cơ sở; Hội ND các huyện, thành, thị tổ chức 55 cuộc giám sát về việc thực hiện quản lý nhà nước, việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vật tư nông nghiệp tại một số địa phương.
 
Qua giám sát cho thấy, UBND các huyện, thành, thị đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú. Ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn các huyện, thành phố còn được lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt, tuyên truyền trực tiếp tại các đợt thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp.
 
Qua kiểm tra tại các cửa hàng, đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành, thị, nhìn chung các cơ sở đã chấp hành và thực hiện các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; các cơ sở đều có giấy phép kinh doanh, có hóa đơn chứng từ mua bán, hồ sơ công bố hợp quy...; một số cơ sở đã xây dựng đề án bảo vệ môi trường đơn giản./.
Lâm Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp