Các cấp Hội tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội
17:27 - 05/08/2021
(KNTC)- Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, Hội ND các cấp đã tích cực triển khai các đoàn giám sát, đồng thời làm tốt chức năng phản biện xã hội để xây dựng các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Hội viên, nông dân tham gia ý kiến xây dựng các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình tổ chức giám sát 5 cuộc theo chuyên đề, giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020, giám sát việc triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 13/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Tân Lạc, Lương Sơn, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu. 

 
Hội Nông dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát được 15 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, hầu hết các cở sở đều chấp hành tốt không có tình trạng phân bón, giống cây, con giống kém chất lượng.


Các cấp Hội cũng tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp công dân được 260 cuộc cho 516 lượt hội viên nông dân, trong đó có 16 đoàn; phối hợp tiếp nhận 1.145 đơn khiếu nại - tố cáo, giải quyết thành công 1.079 đơn, số vụ chưa giải quyết 66 đơn; tham gia hòa giải 1.436 vụ, số vụ hòa giải thành 1.278 vụ, không thành và hướng dẫn, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 158 vụ.


Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tham gia với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra, giám sát 10 huyện, thành phố và 10 xã, phường, thị trấn về việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tham gia giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2020; giám sát hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo Luật Đầu tư công; tham gia với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 02 cuộc giám sát về thực hiện chính sách theo quy định khoản 4, điều 5, Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách đối với hộ nghèo đơn thân đang nuôi con dưới 16 tuổi tại huyện Lạc Thuỷ và Đà Bắc.


Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Đồng Nai triển khai cho Hội ND các cấp giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội.


Kết quả đến nay, Hội ND các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 14 cuộc giám sát cấp tỉnh; 71 cuộc giám sát cấp huyện và 137 cuộc giám sát cấp xã. Kết thúc các cuộc giám sát, Ban Thường vụ Hội ND các cấp đã báo cáo với cấp ủy và chính quyền địa phương kết quả giám sát, đồng thời kiến nghị các cơ quan có liên quan khắc phục một số hạn chế góp phần đảm bảo quyền lợi cho hội viên, nông dân.


Hội ND các cấp trong tỉnh Đồng Nai thường xuyên vận động cán bộ, hội viên, nông dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các góp ý này được thể hiện bằng nhiều hình thức như góp ý các văn bản dự thảo do cấp ủy, chính quyền gửi đến cơ quan Hội ND; tham gia đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy địa phương với tổ chức Hội ND hoặc hội viên, nông dân; tham gia với cơ quan của cấp ủy địa phương lấy ý kiến nhận xét của hội viên, nông dân nơi cư trú (thôn, xóm, tổ dân phố) đối với cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia vào quá trình quy hoạch và thực hiện quy hoạch, đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế ở nông thôn như tham gia hiến đất, công sức, tiền của...

 
Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân  tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua nhiều hình thức như: Góp ý trực tiếp, góp ý bằng văn bản, tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền với nông dân… Tập trung vào việc góp ý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước đối với các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.


Thông qua 514 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật với 11.028 thành viên tham gia; qua 504 tổ hòa giải, các cấp Hội có điều kiện nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền địa phương, kịp thời phản ánh với chính quyền các kiến nghị, phản ánh của hội viên, nông dân về các chính sách liên quan đến đời sống hội viên, nông dân.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Quy chế giám sát và phản biện xã hội; câng cao chất lượng các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những hành vi, dấu hiệu sai phạm, những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, nhất là các chính sách, pháp luật, chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 

Thái Hoàng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp