Hội ND Nghệ An: Tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp
13:14 - 26/07/2021
(KNTC) – Năm năm qua, Hội ND phối hợp với MTTQ, Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Công thương tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại các huyện: Anh Sơn, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương và 01 cuộc phối hợp với Trung ương Hội giám sát thí điểm trên địa bàn 2 xã Minh Thành và Nam Thành huyện Yên Thành.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo 21 huyện, thành, thị Hội đưa nội dung giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vào nội dung giám sát thường xuyên trong kế hoạch giám sát, phản biện xã hội.

Hội ND tỉnh ban hành Nghị quyết “Về tuyên truyền vận động nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn”; tổ chức quán triệt, ký cam kết thực hiện trong các cấp Hội, hội viên, nông dân. Các cấp Hội đã tuyên truyền tới hội viên, nông dân các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, sản xuất, buôn bán, sử dụng vật tư nông nghiệp thông qua sinh hoạt chi, tổ hội nông dân, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, qua Bản tin Tiếng nói nhà nông, Cổng thông tin điện tử, facebook Hội ND tỉnh.

Hội ND tỉnh đã tổ chức 51 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội gắn với hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp cho 6.103 lượt người; Hội ND các huyện, thành, thị tổ được 210 lớp với 14.700 lượt người tham gia; phối hợp với Trung ương Hội tổ chức lớp tập huấn cho hơn 145 cán bộ chuyên trách cấp huyện và cơ sở của 21 huyện, thành, thị Hội.

Hội cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành đánh giá, xếp loại cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại 5 huyện; đánh giá, xếp loại được 3 nhà máy sản xuất, 42 tổng kho đại lý cấp 1, quầy kinh doanh thức ăn chăn nuôi; lấy 36 mẫu gửi đi phân tích kiểm tra 72 chỉ tiêu ATTP; kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trang trại gia trại sử dụng thức ăn chăn nuôi thuộc 6 huyện thị, lấy 56 mẫu phân tích kiểm tra 80 chỉ tiêu chất cấm trong chăn nuôi; kiểm tra nhãn mác bao bì, khối lượng, hồ sơ công bố chất lượng, công bố hợp quy, lấy 26 mẫu thức ăn công nghiệp phân tích kiểm tra chất lượng.

Những năm qua, các ngành chức năng đã quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản liên quan cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm; nhiều cơ sở kinh doanh đảm bảo điều kiện hoạt động; việc giám sát đã góp phần hạn chế tình trạng nông dân mua phải vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng.
Trung Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp