Bắc Ninh: Tổ chức trên 200 cuộc giám sát vật tư nông nghiệp
13:14 - 26/07/2021
(KNTC) - Sau năm năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội ND với Mặt trận Tổ quốc, Sở Nông nghiệp &PTNT và Sở Công thương về việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, các cấp Hội chủ động phối hợp trao đổi thông tin để tuyên truyền, phổ biến cho hội viên, nông dân các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh hàng năm xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện. Hội phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như trên hệ thống đài truyền thanh của các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt, tuyên truyền trực tiếp tại các đợt thanh tra, kiểm tra… Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp.

Năm năm qua, Hội ND các cấp tổ chức 362 lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 28.960  lượt người; tổ chức 33 lớp tập huấn cho 3.655 cán bộ chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc, Hội ND cấp huyện và cơ sở, cán bộ chi, tổ Hội, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tổ hợp tác, hợp tác xã và hội viên nòng cốt của 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với nội dung về giám sát thực hiện quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện ký cam kết không sản xuất, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng.

Hội ND các cấp mỗi năm tổ chức từ 400-500 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt người; đã phát hành 43.560 cuốn tài liệu tuyên truyền về phương pháp, kỹ năng giám sát, quy định pháp luật trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.

Hàng năm, Hội ND tỉnh chỉ đạo 8/8 Hội ND cấp huyện triển khai đăng ký “Nông dân Bắc Ninh nói không với thực phẩm bẩn”; đồng thời tổ chức 100% cơ sở Hội, chi Hội, hội viên, nông dân; 451 hợp tác xã, tổ hợp tác; 279 doanh nghiệp tham gia ký cam kết “Nói không với thực phẩm bẩn”. Phối hợp với Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho trên 13.500 cán bộ, hội viên, nông dân trên toàn tỉnh.

Năm năm qua, Hội ND tỉnh đã chủ trì tổ chức 51 cuộc giám sát; Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức được 186 cuộc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại các đơn vị. Qua giám sát cho thấy, về cơ bản Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tương đối tốt công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp./.
Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp