Điện Biên: Phối hợp tham gia giải quyết 130 đơn thư, khiếu nại
14:43 - 23/07/2021
6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã thành lập 02 đoàn kiểm tra toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân tại 5/10 huyện, thị, thành phố và kiểm tra tại 45 cơ sở Hội; Hội ND các huyện, thị, thành phối đã tổ chức kiểm tra 52% cơ sở và kiểm tra 252 chi Hội. Qua kiểm tra đã tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác Hội và mâu thuẫn hội viên; Hầu hết các huyện và cơ sở đều thực hiện tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác Hội 6 tháng đầu năm.

Thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 “Về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 “Ban hành quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị. Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch giám sát giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và chỉ đạo Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch giám sát và hướng dẫn các cơ sở hội, chi hội, hội viên, nông dân tự giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại địa phương.Hội ND các cấp đã tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, đối thoại chính sách thông qua hình thức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ Hội cho cán bộ, hội viên, nông dân tổ chức cho nông dân tham gia giám sát việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.


Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp với các ban ngành và ủy ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tiếp nhận 146 đơn thư, phối hợp tham gia giải quyết 130 đơn thư khiếu nại; Hội trực tiếp hòa giải thành 49 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.Duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”,đến nay, toàn tỉnh có 45 CLB  trong đó có 18 Câu lạc bộ do tỉnh trực tiếp quản lý. Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ giúp hội viên, nông dân hiểu sâu về pháp luật, hạn chế khiếu kiện và tranh chấp, phối hợp tổ chức 27 buổi tư vấn pháp luật cho 1.336 lượt hội viên, nông dân.Bên cạnh đó, Hội ND các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội theo Điều lệ Hội, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân, kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND và chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách - xã hội, quy định thu nộp và sử dụng hội phí... Qua kiểm tra cho thấy các cấp Hội ND đã đoàn kết, sáng tạo, triển khai thực hiện đạt quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác. /.
Hải Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp