Các cấp Hội tổ chức trên 112 ngàn buổi tuyên truyền về Quyết định 217 và Quyết định 218
11:46 - 21/07/2021
(KNTC)- Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, năm 2014, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, Hội giám sát đối với các cơ quan của Đảng, chính quyền trong việc tuân thủ pháp luật và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phản biện đối với các dự thảo chính sách phát triển kinh tế, xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của Hội đã được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương, các bộ, ngành ghi nhận, có những tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã xây dựng kế hoạch, chủ động hướng dẫn Hội Nông dân các cấp tổ chức thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; lựa chọn, đề xuất nội dung phù hợp với thực tiễn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân tại địa phương.


Các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Hội như: Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng thông tin điện tử Hội NDVN đã đăng tải 1.300 bài viết, phóng sự với nội dung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội; việc triển khai thực hiện của các cấp Hội về hoạt động giám sát và phản biện xã hội, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp.


Trung ương Hội chủ trì biên soạn và phát hành gần 30.000 cuốn tài liệu, 70.000 tờ gấp tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội như: Trích dẫn một số vấn đề cơ bản trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; một số dấu hiệu nhận biết sản phẩm giả, kém chất lượng; phương pháp thực hiện giám sát; cơ chế phối hợp giữa các ngành xử lý những vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp…


 Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung Quy chế, Quy định; chủ trương của Trung ương Hội đối với các hoạt động giám sát của Hội, nhất là giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp thông qua việc phối hợp với các báo, đài ở địa phương; bản tin của Hội, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân; lồng ghép với việc tổ chức các phong trào nông dân, các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật.


Trong những năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 112.435 buổi tuyên truyền về Quyết định 217 và Quyết định 218 tới tận cán bộ chi, tổ Hội để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân.


Các cấp Hội không chỉ tập trung tuyên truyền một chiều các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nông dân thực hiện, mà còn tích cực tập hợp, phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đông đảo nông dân đến với Đảng và Nhà nước; kiến nghị với Đảng và Nhà nước sửa đổi, điều chỉnh những chính sách bất lợi đối với nông dân; tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

 
Đồng thời, các cấp Hội tích cực vận động đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người nông dân bị thiệt hại do môi trường bị ô nhiễm từ hoạt động của các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp.
 
 
Nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của Hội đã được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương, các bộ, ngành ghi nhận, có những tiếp thu, điều chỉnh và có những cơ chế, chính sách kịp thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nông dân.
 

Ngọc Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp