Đồng Nai: Tổ chức 148 cuộc giám sát
15:57 - 16/07/2021
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ năm 2014 đến nay, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai hội nghị tập huấn, đồng thời chỉ đạo 11/11 Hội ND huyện, thành phố, cơ sở Hội tổ chức học tập các nội dung của Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội với hơn 124.830 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia.

ảnh minh họa
Hội ND tỉnh đã chủ trì tổ chức 11 cuộc giám sát về công tác phối hợp thực hiện các chương trình dạy nghề cho nông dân; công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố.

Hội ND các huyện, thành phố tổ chức 58 cuộc giám sát; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị xã hội và các ngành liên quan tổ chức được 149 cuộc giám sát.

Hội ND cấp xã tổ chức 79 cuộc giám sát, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị xã hội và các ngành liên quan tổ chức 684 cuộc giám sát về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội; về quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bảo vệ môi trường; giám sát vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên…

Qua giám sát, Hội ND các cấp đã báo cáo với cấp ủy và chính quyền địa phương kết quả giám sát, đồng thời kiến nghị UBND xã khắc phục một số hạn chế, thực hiện đúng quy trình và đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần đảm bảo quyền lợi cho hội viên, nông dân.

Ngoài ra, các cấp Hội ND còn thực hiện vai trò giám sát thông qua việc tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân, giám sát việc chấp hành và thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; tổng hợp kiến nghị của nhân dân để phản ánh các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý… nhằm góp ý, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp