Hội ND Cà Mau: Tích cực phối hợp triển khai công tác giám sát
09:12 - 01/05/2021
(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy tinh thần, trách nhiệm trong đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Hội ND các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát tại các cơ sở Hội (Ảnh minh họa)Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tham gia phản biện những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân, tham gia đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hội viên trong thi đua chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước của các cấp tiến; giới thiệu 202 hội viên, nông dân ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét bồi dưỡng, châm bồi, kết nạp Đảng.


Hội ND tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Sở Công thương giám sát 02 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời.


Đồng thời, tích cực tham gia cùng UBMTTQ tỉnh, các ngành trong công tác giám sát, như: Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát thực hiện Bộ Tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới; việc quản lý về tổ chức, hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, việc thực hiện Nghị quyết 25 của Hội đồng nhân dân...


Một số huyện, thành Hội thực hiện tốt công tác phối hợp các ngành triển khai thực hiện công tác giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị.


Năm 2020, các cấp Hội tập trung kiểm tra tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân những tháng đầu năm; việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; tình hình, kết quả thực hiện triển khai xây dựng chi, tổ Hội Nghề nghiệp; hoạt động của cơ sở Hội, chi Hội Nông dân từ khi thực hiện Nghị quyết số 25 của Hội đồng nhân dân tỉnh; việc thực hiện nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn uỷ thác của ngân hàng Chính sách  Xã hội.


Kết quả: Các cấp Hội kiểm tra 1.388 cuộc, tỉnh Hội kiểm tra 37 cuộc, cấp huyện, cơ sở Hội 1.351 cuộc.


Qua kiểm tra, Hội đã kịp thời nắm tình hình tình hình đời sống của hội viên, nông dân và phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cấp hội trong tỉnh, qua đó nhằm góp phần nâng cao quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành các cấp Hội, đánh giá đúng kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân.

 
Tới đây, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Điều lệ và nghị quyết của Hội; các chương trình dự án, vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn ủy thác từ các ngân hàng tín dụng, công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, công tác quản lý hội viên; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại các cơ sở kinh doanh.
 
 

Lê Kỳ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp