Hội ND Sóc Trăng: Phát huy hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
16:00 - 23/06/2021
(KNTC) Trong năm 2020, Hội ND cấp huyện phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra được 26 cuộc tại các cơ sở về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra việc niêm yết giá; chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện tốt việc kinh doanh đúng theo ngành nghề đăng ký, kết quả có 01 trường hợp sai phạm. Riêng Ban Chỉ đạo thị xã Vĩnh Châu tổ chức giám sát ở 02 đơn vị cơ sở là phường 2 và Vĩnh Hải.

Huyện Cù Lao Dung tổ chức giám sát 03 đơn vị tại 9 cơ sở sản xuất kinh doanh, kết quả có những đơn vị làm tốt chấp hành tốt các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh, nhưng cũng còn có đơn vị sắp xếp hàng hóa chưa đúng quy định như: tổ chức kinh doanh các loại thực phẩm khác chung với Vật tư nông nghiệp.
Cấp huyện thành lập đoàn giám sát 03 cuộc, tham gia đoàn giám sát 11 cuộc, nội dung giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội thông qua giám sát việc trợ cấp tiền cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 gồm: hộ nghèo, cận nghèo, người có công là 27.197 hộ, số tiền 26.502 tỷ đồng (trong đó, chi hỗ trợ dịch covid 19 là 5.634 tỷ đồng cho 6.495 hộ, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời đến người dân).
Nhìn chung các cấp Hội đã tham gia phản biện các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, thông qua kỳ họp HĐND được 103 cuộc với 5.123 lượt cán bộ, hội viên, nông dân dự, có 664 ý kiến tham gia góp ý nội dung về công trình giao thông, thủy lợi; xây dựng cơ bản; điện sinh hoạt và sản xuất; các chính sách đối với người có công…
Nội dung tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước phát huy dân chủ, tạo được sự chuyển biến tích cực đối với cán bộ, hội viên, nông dân. Hội ND các cấp có tham gia góp ý - phản biện đối với nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của HĐND-UBND các cấp, Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Cấp tỉnh tham gia phản biện đối với một số văn bản dự thảo của các sở, ngành như: Hội đồng nhân dân, Sở Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và Trung ương Hội ND VN, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh có trên 10 loại văn bản có trên 30 lượt ý kiến tham gia góp ý./.
 
Thế Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp