Kon Tum: Hội ND cơ sở chủ trì và phối hợp tổ chức trên 400 cuộc giám sát
09:41 - 16/05/2021
(KNTC) – Năm 2020, Hội ND tỉnh đã cử lãnh đạo tham gia cùng với Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại 04 huyện và 04 cơ sở.

Công tác giám sát nhằm kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác (Ảnh minh họa)Các cấp Hội thực hiện giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại 03 huyện, 03 cơ sở và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, công ty trên địa bàn; giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hộ nghèo, cận nghèo, người có công; tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nâng cao chất lượng  đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao.


Hội Nông dân cấp huyện chủ trì và phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể cùng cấp tổ chức được 81 cuộc giám sát. Trong đó, huyện Kon Rẫy: 05 cuộc; Ngọc Hồi: 18 cuộc; Huyện Đăk Hà: 12 cuộc; Đăk Tô: 07 cuộc;  TP Kon Tum: 06 cuộc; ĐăkGlei: 13 cuộc; Ia Hdrai: 08 cuộc; KonPLong 06 cuộc…


 Hội Nông dân cấp cơ sở chủ trì và phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể cùng cấp tổ chức được 412 cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại UBND các xã, thị trấn; các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hộ nghèo, cận nghèo, người có công; chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và cấp xã; Giám sát công trình sửa chửa, nâng cấp đường giao thông, đường lên khu sản xuất; người đứng đầu cơ quan, đợt tiếp xúc cử tri; an toàn thực phẩm; giám sát việc cấp đất nông nghiệp cho hội viên nông dân và các nội dung khác...


Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, các cấp Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Hội Nông dân tỉnh tham dự Hội nghị góp ý phản biện về nội dung, chương trình tài liệu Giáo dục địa phương lớp 1 do UBMTTQ tỉnh tổ chức; góp ý 03 văn bản phản biện xã hội khác; góp ý 61 dự thảo Quy định, Quyết định, Nghị quyết, chương trình, Kế hoạch, Tờ trình, báo cáo… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các huyện, thành ủy, sở, ban, ngành.


Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở phối hợp chức 38 Hội nghị phản biện và tham gia góp ý, phản biện xã hội 54 dự thảo văn bản.


Đồng thời, triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với các hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; đồng thời, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội.


Từ đó giúp cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. 


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo điều kiện để hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương; kịp thời phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền về những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của bà con; vận động nông dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.


 

Mai Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp