Quảng Ngãi: Phối hợp tổ chức trên 500 cuộc kiểm tra, giám sát
09:36 - 04/05/2021
(KNTC) - Năm 2020, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân tỉnh và Ủy ban Kiểm tra  đã được Ban hành.

Tại địa phương, nhiều hội viên, nông dân được giải đáp trực tiếp các vấn đề vướng mắc về: Hiến pháp; Luật Đất đai; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật bảo vệ Môi trường; Luật Giao thông đường bộ (Ảnh minh họa)


 
Thực hiện chương trình công tác năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; thành lập Tổ giám sát vật tư nông nghiệp và tập trung chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, tổ chức hơn 500 buổi kiểm tra, giám sát; nội dung tập trung vào việc giám sát các nguồn vốn được ủy thác qua các cấp Hội (nguồn vốn vay từ ngân hàng CSXH, ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, nguồn vốn từ Quỹ HTND), giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trực tiếp cho nông dân như chương trình 30a, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư cho nông dân trong phát triển kinh tế, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.


Qua đó đã kịp thời tham mưu, phản ánh cho các cấp có thẩm quyền đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế và bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, nông dân.

 
Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật cho 120 ủy viên Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân cấp huyện, tỉnh và công tác kiểm tra, giám sát vật tư nông nghiệp.

 
Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức kiểm tra 12/13 huyện, thị xã, thành phố, 26 cơ sở Hội và 40 tổ vay vốn; Tổ Tiết kiệm và Vay vốn về quản lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ, văn bản và các giấy tờ có liên quan thuộc Quỹ HTND, ủy thác cho vay vốn của ngân hàng Chính sách Xã hội và ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; chương trình phối hợp số 666 giữa Hội Nông dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Công Thương về giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư Nông nghiệp giai đoạn.


Đoàn giám sát đã thực hiện giám sát tại UBND huyện Tư Nghĩa, UBND xã Nghĩa Mỹ và UBND thị trấn Sông Vệ về kết quả thực hiện Chỉ thị 09-CT/UBND; giám sát tại UBND huyện Sơn Tịnh, UBND xã Tịnh Sơn, UBND xã Tịnh Bình và HTX kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Tịnh Bình về việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.

 
Thời gian tới các cấp Hội thường xuyên kiểm tra cơ sở; xây dựng các tiêu chí đánh giá cơ sở Hội, định kỳ kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng cơ sở; tích cực sinh hoạt cùng cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên; tổng hợp đề xuất, kiến nghị việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; triển khai công tác giám sát, quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp ở các huyện theo kế hoạch; tập huấn, hỗ trợ pháp luật, trợ giúp pháp luật cho cán bộ, hội viên; thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tư tưởng, nguyên nhân khiếu kiện, giải đáp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.


 

Ngọc Mỹ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp