Đồng Nai: Tăng cường đối thoại với nông dân
11:18 - 03/06/2021
(KNTC)- Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn Hội Nông dân các cấp tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách và cơ chế để Hội trực tiếp, tham gia thực hiện những nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hội viên nông dân.
Các cấp Hội tập trung hướng về cơ sở bằng các hình thức tuyên truyền phong phú

Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân, Hội Nông dân các cấp đã đề xuất các nội dung tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức đối thoại với hội viên và nông dân, tập trung chủ yếu vào các chính sách hỗ trợ nông dân như: Các chính sách, dịch vụ, hỗ trợ liên kết cho nông dân phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn; công tác quản lý các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng giống cây trồng có chất lượng; việc thực hiện các dự án quy hoạch trên đất nông nghiệp, chính sách đền bù giải tỏa trong vùng quy hoạch; việc hỗ trợ, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; các chính sách hỗ trợ thêm vốn cho nông dân đầu tư sản xuất; giải pháp để tổ chức cho nông dân sản xuất theo quy trình VietGAP; việc hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, làm nông nghiệp sạch…


Kết quả, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đối thoại vào năm 2019 giữa Thường trực Tỉnh ủy đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai với 100 hội viên, nông dân, đại diện cho 139.176 hội viên, nông dân trong tỉnh.


Trên cơ sở đánh giá tình hình và những thuận lợi, khó khăn; nhiều ý kiến của hội viên, nông dân tại buổi đối thoại đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan tiếp thu, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, giải đáp từng vấn đề cũng như giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của hội​ viên, nông dân, qua đó nhận được sự nhất trí, đồng tình cao của các đại biểu dự đối thoại.


Hàng năm, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI), Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn Hội Nông dân các cấp tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách và cơ chế để Hội trực tiếp, tham gia thực hiện những nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng nhu cầu cấp thiết của hội viên nông dân.


Đồng thời các cấp Hội tăng cường công tác dự báo tình hình, tuyên truyền để hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; động viên, khích lệ lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh quan tâm việc củng cố kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, công tác dư luận xã hội trong hệ thống Hội cơ bản thực hiện tốt việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu. Đến nay, cấp tỉnh có 01 cộng tác viên dư luận xã hội, cấp huyện có 11 cộng tác viên; cấp cơ sở có 982 cộng tác viên. Qua đó các cấp ủy đảng, chính quyền đã lắng nghe dư luận, tâm tư, bức xúc của hội viên, nông dân và có biện pháp điều chỉnh.


Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức in ấn 20.716 tờ gấp tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến 10.358 cán bộ chủ chốt các cấp Hội trên địa bàn tỉnh.

 
Ngoài ra, các cấp Hội tập trung hướng về cơ sở bằng các hình thức như sinh hoạt chi, tổ Hội để lắng nghe ý kiến hoặc tổ chức đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân; khảo sát nắm tình hình, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai các giải pháp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; chỉ đạo Hội Nông dân các địa phương liên hệ với các doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân;  góp phần nâng cao đời sống của hội viên, xây dựng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.
 

Hải Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp