Long An: Tập trung tuyên truyền các văn bản về tam nông
15:35 - 27/05/2021
(KNTC) - Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Hội ND tỉnh đã triển khai đến các Uỷ viên BCH và cán bộ chủ chốt các huyện, thị, thành Hội và chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp với ngành tư pháp và các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã tổ chức 8.162 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 170.646 lượt người tham dự thông qua các hình thức tuyên truyền như: Họp BCH cơ sở, sinh hoạt chi, tổ Hội; sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân; phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp tài liệu pháp luật...


Đồng thời, các cấp Hội tích cực tuyên tuyền các văn bản liên quan đến tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn như: Luật Hòa giải cơ sở, Luật Hợp tác xã, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật An ninh mạng, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.Đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên ở các chi, tổ hội, Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tiếp tục được củng cố, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ. Hội đã cử cán bộ tham gia Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới, nhất là các văn bản có liên quan đến tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân.


Sáu tháng đầu năm, Hội đã chủ động phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tham gia hòa giải thành 624/682 vụ việc, đạt trên 90% số vụ việc tổ chức hòa giải, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.
 

Nguyễn Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp