Kiên Giang: Các cấp Hội triển khai trên 100 cuộc giám sát
09:56 - 27/05/2021
(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội chú trọng kiểm tra việc kiện toàn tổ chức các chi, tổ Hội và BCH cơ sở theo quy định, việc chấp hành và thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Hội, việc quản lý và sử dụng tài chính của Hội.

Các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra được 609 cuộc, củng cố được 25 cơ sở, 549 chi, 1.254 tổ Hội. Trong đó, Hội ND tỉnh triển khai cuộc kiểm tra ở 4 huyện, thành Hội và 4 xã, phường về tình hình thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 64 của Hội ND tỉnh về thực hiện 03 Nghị quyết 04, 05, 06 của BCH Trung ương Hội; tình hình triển khai Nghị quyết, công tác phát triển, quản lý hội viên, quản lý Hội phí, quỹ Hội; việc thành lập Ủy ban Kiểm tra các cấp.
 
Bên cạnh đó, Hội cũng tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh kiểm tra ở 02 huyện và 03 xã; tham gia Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 08 huyện và 16 xã.
 
Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh kiểm tra ở 6 huyện, 4 xã, 7 Tổ TK&VV và 35 hộ về hoạt động vốn ủy thác ngân hàng CSXH; tổ chức kiểm tra 11 huyện, 11 xã, 11 dự án, 51 hộ vay vốn Quỹ HTND.
 
Các huyện, thị, thành Hội tổ chức 191 cuộc kiểm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác thi đua; nội dung kiểm tra gắn với việc kiện toàn và phân loại tổ chức cơ sở Hội và hội viên.
 
Năm 2020, các cấp Hội tổ chức 109 cuộc giám sát, trong đó tỉnh tổ chức giám sát 01 cuộc tại 02 huyện, 02 xã và khảo sát 16 hộ cá nhân, một số trang trại nuôi lợn xảy ra dịch bệnh; cấp huyện tổ chức 34 cuộc giám sát.
 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh tổ chức 29 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ cho 823 lượt người tham dự.
 
Các cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện được 229 cuộc tuyên truyên, phổ biến pháp luật cho 1.837 lượt người tham dự, tập trung vào các nội dung: Luật Đất đai; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải, Luật Tiếp công dân...
 
Ngoài ra, các cấp Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua Cổng Thông tin điện tử của Hội, Báo, Đài PTTH Kiên Giang. Hội ND các cấp tuyên truyền 549 sổ tay, 6.356 tờ rơi, tờ bướm đến các câu lạc bộ và cộng tác viên từ nguồn tài liệu tuyên truyền của Trung ương Hội, Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Thanh tra tỉnh.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp