Đồng Nai: Các cấp Hội thực hiện hơn 200 cuộc giám sát
16:35 - 17/05/2021
KNTC)- Thực hiện Chỉ thị số 30, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

ảnh minh họa
Từ năm 2016- 2020, Hội ND các cấp phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến những việc nhân dân được biết, bàn và quyết định; những việc nhân dân thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền quyết định, từ đó đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và việc huy động tinh thần đóng góp của hội viên, nông dân trong việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. Các ý kiến đề xuất chính đáng, hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân đã được Hội ND các cấp kịp thời phản ánh và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hội ND các cấp luôn tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thực hiện hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng của địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào nông dân tham gia bảo vệ trật tự nông thôn, phòng, chống các tệ nạn xã hội và thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu... Qua các phong trào thi đua, Hội ND các cấp đã vận động hội viên, nông dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn được 200.138.051.000 đồng, hiến 220.893 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình nông thôn, 71.952 ngày công lao động, sửa chữa và làm mới 1.718 km đường giao thông nông thôn, phát quang dọn vệ sinh môi trường, kiên cố và nạo vét 166.704 m kênh mương nội đồng, xây dựng 114 căn nhà tình thương cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Hội ND tỉnh đã tổ chức 33 lớp tập huấn về giám sát trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp cho 3.655 cán bộ chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc, Hội ND cấp huyện, cơ sở và chi, tổ Hội, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Tổ hợp tác, Hợp tác xã và hội viên nòng cốt của 11 huyện, thành phố. Hội ND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Công Thương giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015- 2020.

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp tổ chức 14 cuộc giám sát cấp tỉnh; 71 cuộc giám sát cấp huyện và 137 cuộc giám sát cấp xã về: Công tác dạy nghề tại các Trung tâm dạy nghề của các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh; việc quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bảo vệ môi trường.

Thông qua tuyên truyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân được nâng lên, các nội dung của quy chế luôn được cán bộ, hội viên, nông dân đánh giá cao, đã đáp ứng được tâm tư, tình cảm của nông dân, nên việc thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chức Hội đã được phát huy. Các tranh chấp, vướng mắc trong nội bộ hội viên, nông dân đều được Hội phối hợp với chính quyền tham gia hòa giải, giải quyết ổn thỏa từ cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Khánh Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp