Nam Định: Tăng cường công tác giám sát xã hội
10:41 - 03/05/2021
Năm 2020, thực hiện Quyết định 217 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố và cơ sở Hội tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân thông qua các buổi họp Ban Chấp hành, sinh hoạt chi, tổ Hội.


Bên cạnh đó, tỉnh Hội còn tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế, Quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần đưa công tác giám sát ngày càng đi sâu vào cuộc sống, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội.


 
Thực hiện Kế hoạch của Trung ương Hội về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 121 về tổ chức tập huấn theo Quyết định 217, 218 cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả, Hội đã tổ chức được 10 lớp tập huấn tại 10 huyện, thành phố cho 1.760 cán bộ, hội viên nông dân với các nội dung: Chủ trương, chính sách, chương trình, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các nội dung cơ bản của Quyết định số 217 của Bộ Chính trị;…Hội ND tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia giám sát  các nội dung như: Việc tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định số 124- và Quyết định 964 các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng tại các huyện, thành phố. Thông qua hoạt động giám sát, góp ý của MTTQ và các đoàn thể, chính quyền các cấp, các cơ quan, các ngành đã thấy rõ hơn nhiệm vụ phải làm, kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại.
Công tác phản biện xã hội được Hội ND tỉnh chú trọng, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền nhằm kiến nghị những nội dung thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân trên địa bàn. Hội ND tỉnh cũng đã triển khai cho các cấp Hội lấy ý kiến của hội viên, nông dân đối với các dự thảo Luật, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nông dân. Đặc biệt, góp ý vào dự thảo Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.
Có thể nói, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền về những bức xúc và nguyện vọng của nông dân.
Bảo Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp