Hội ND phường Đồng Tiến ( Hòa Bình): Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân
10:41 - 03/05/2021
 
  Năm 2020, Hội ND phường đã tích cực tuyên truyền, về pháp luật là 03 cho 205 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho 20  hội viên.BTV Hội đã thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên nông dân trên địa bàn, đặc biệt là hội viên thuộc Chi, hội viên chưa  đồng thuận cao giá đền bù  vì còn thấp. BTV Hội đã được họp với UBND phường xét nguồn gốc đất của các hộ có đề xuất bồi thường diện tích ngoài bìa đề nghị thành phố xem xét giải quyết.
 

Bên cạnh đó, HND phường còn tích cực tổ chức 8/12, kết quả các cuộc kiểm tra giám sát: qua kết quả kiểm tra giám sát các chi hội đã thực hiện nghiêm túc điều lệ hội nông dân và các văn bản của các cấp Hội, không có trường  hội viên vi phạm.
 
 
Hội tích cực  tuyên truyền  phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững: Trong quý BTV đã triển khai việc đăng ký hộ sản xuất kinh giỏi các cấp năm 2020 kết quả đã có :  đầu năm 233 hộ hội viên đăng ký trong đó có 166 hộ dăng ký cấp cơ sở, 59 hộ đăng ký cấp TP, 08 hộ dăng ký cấp Tỉnh. so với chỉ tiêu giao đạt 87%. Đến cuối năm các chi hội bổ sung thêm số lượng đắng ký là : 22 hộ cấp cơ sở  Tổng kết quả đăng ký là 255 hộ các cấp. kết quả bình xét hộ đạt năm 2020 cấp phường là : 193 hộ, cấp TP là: 56  hộ, cấp tỉnh là : 06  hộ, cấp TW không có.
 
Kết quả vận động hội viên, nông dân giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu: đã vận động hội viên chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế như kỹ thuật nuôi ong, làm bánh các chi hội vận động nguồn đóng góp của hội viên xây dựng quỹ để cho hội viên vay lãi xuất thấp để phát triển kinh tế.
 
 Hội còn triển khai tuyên truyền hướng dẫn số 07 ngày 6/3/2020 của Hội ND thành phố Hòa Bình về thực hiện lĩnh vực dân tộc tôn giáo, quốc phòng an ninh. tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên thuộc người dân tộc thiểu số có những khó khăn vướng mắc tham mưu cho cấp ủy Đảng chính quyền địa phương quan tâm, phối hợp với UBMTQ phường nắm bắt các hoạt động của nhà thờ trên địa bàn tạo mọi điều kiện cho hoạt động tín ngưỡng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
 
 Kết quả tham gia bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng các tổ tự quản hòa giải:
Phối hợp với công an phường, phường đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tích cực tham gia giữ gìn ANTT-ATXH trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán và Đại hội Đảng các cấp. tuyên truyền con em hội viên nông dân đủ tuổi khám và đăng ký nghĩa vụ quân sự kết quả là: 98 thanh niên đã khám sơ tuyển và 02 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ an ninh tự quản chi hội 12 đã tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự phong chống tệ nạn xã hội tại khu dân cư trong năm địa phương không có điểm nóng xẩy ra. CLB “ Nông dân với pháp luật” đã duy trì sinh hoạt phổ biến các văn bản và chuyên đề pháp luật đến với hội viên, tổ hòa giải cơ sở đã được kiện toàn tích cực tham gia hòa giả giải quyết những mô thuẫn  nội bộ đời sống của nhân dân./.
Trọng Phú
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp