Vĩnh Long: Tăng cường thực hiện giám sát và phản biện xã hội
08:48 - 01/04/2021
Thực hiện Kế hoạch số 143-KH/HNDTW, ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020.Trong năm, các cấp Hội thực hiện nghiên cứu, xem xét văn bản463và thành lập được trên 59 đoàn giám sát ,tham gia giám sát khoảng 89 lượt. Kết quả, qua kiểm tra, giám sát không phát hiện vụ việc sai phạm.
Thực hiện Quyết định 218 Bộ Chính trị ban hành Quy chế về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyề, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...
 
 Hội đã kiến nghị kịp thời những ý kiến của hội viên nông dân về góp ý trong xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và phản biện xã hội trong các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội… được 163 cuộc, tham đối với việc góp ý kiến xoay quanh về chính sách luật mới, về ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, về chính sách giải tỏa đền bù trong xây dựng đường GTNT, chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp…
Thực hiện Quyết định số 81của Thủ tướng Chính phủ năm 2020, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên 383lượt người và đã giải quyết được 252 vụ,số vụ chưa được giải quyết169. Bên cạnh, triển khai thực hiện mô hình điểm theo Quyết định số 81là 48 mô hình với gần 1.155thành viên tham gia. Các cấp Hội tham gia thực hiện hòa giải. Kết quả hòa giải thành 547 vụ, hòa giải không thành 198 vụ.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân được các cấp Hội chú trọng triển khai thực hiện. Trong năm các cấp Hội đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức 886 buổi tư vấn pháp luật và đất đai, hôn nhân gia đình, về thừa kế ,.... cho 26.291 lượt hội viên, nông dân dự. Ngoài ra, các cấp Hội, thường xuyên cập nhật tài tiêu của TW Hội về chính sách, pháp luật có liên quan đến nông thôn, nông dân để tuyên truyền trong hội viên nông dân, từ đó không có trường hợp hội viên, nông dân khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người...
 
Hội ND các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện quy chế dân ở cơ sở  gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng các phong trào thi đua của Hội để từ đó cán bộ, hội viên, nông dân tự giác tham gia thực hiện. Nhìn chung, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao, đã phát huy được quyền làm chủ, tích cực tham gia góp ý về các dự án phát triển kinh tế- xã hội địa phương./.
 
Trọng Phú
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp