Vĩnh Long: Tích cực thực hiện công tác giám sát
10:15 - 19/02/2021
(KNTC) – Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức triển khai thực hiện chương trình số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về chương trình kiểm tra, giám sát.
Các cấp Hội đã tích cực, chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm (Ảnh minh họa)Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân đầu năm và kiểm tra cuối năm 2020 theo định kỳ và đột xuất, kiểm tra chuyên đề, Nghị quyết và Điều lệ Hội, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội HND các cấp, việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, việc sử dụng vốn quỹ thác, Quỹ HTND.


Hội ND các cấp trong tỉnh đã kiểm tra được 378 cuộc với 971 đơn vị được kiểm tra, giám sát.


Kết quả kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Hội năm 2020 chưa phát hiện các trường hợp tổ chức, cá nhân sai phạm phải bị xử lý kỷ luật.


Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp  nhiệm kỳ 2018-2023; việc kiện toàn, bổ sung Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp, các cấp Hội thực hiện củng cố và kiện toàn tại cấp huyện số lượng Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra được kiện toàn là 06; cấp cơ sở kiện toàn 148 Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra.


Đa số cán bộ Hội đều được qua đào tạo chuyên môn đại học và trên đại học; về trình độ lý luận chính trị được chú trọng đào tạo từ trung cấp trở lên. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp được thực hiện đúng theo quy định.


Nhìn chung việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát, có xây dựng kế hoạch từ đầu năm có bám sát theo quy chế hoạt động đúng theo quy định của điều lệ Hội 


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 143 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 458 của Trung ương Hội về triển khai thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội và thực hiện quy chế xây dựng Đảng xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo Ban Thường vụ Hội ND huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện giám sát trong các cấp Hội.


Hội tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội ND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, và các ban ngành đoàn thể thành lập đoàn giám sát theo quy định.


Các cấp Hội thực hiện nghiên cứu, xem xét văn bản 463 và thành lập được trên 59 đoàn giám sát , tham gia giám sát khoảng 89 lượt. Kết quả qua kiểm tra, giám sát không phát hiện vụ việc sai phạm.


Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...


Hội đã kiến nghị kịp thời những ý kiến của hội viên, nông dân về đóng góp ý kiến trong xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đóng góp và phản biện xã hội trong các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội được 163 cuộc, tham gia đóng góp ý kiến xoay quanh về chính sách luật mới, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, chính sách giải tỏa đền bù trong xây dựng đường GTNT, chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp…
 

Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân tại cơ sở.

 

Giang Lý
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp