Bến Tre: Tích cực thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội
10:25 - 05/02/2021
(KNTC) - Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đăng ký và được Tỉnh ủy phê duyệt nội dung giám sát, phản biện năm 2020.
 (Ảnh minh họa)


Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn tổ chức 02 cuộc giám sát đối với Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú về tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về tình hình và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp.


Bên cạnh đó, các huyện, thành và cơ sở Hội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện và tự lực tổ chức giám sát.


Nội dung chủ yếu là giám sát các công trình giao thông ở nông thôn; Đề án số 4190 của UBND tỉnh về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.


Đồng thời, Hội đã tích cực tham gia kiểm tra giám sát về công tác bảo vệ môi trường, hỗ trợ thiệt hại sau hạn, mặn, kiểm tra giải ngân chương trình hỗ trợ lãi suất, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, việc xây dựng các tuyến đường, công trình chợ.


Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện trường hợp vi phạm đến mức phải tiến hành xử lý, kỷ luật theo quy định.


Ngoài ra, các cấp Hội tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp; đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Các cấp Hội tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới; giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như những bức xúc của hội viên, nông dân với Đảng, chính quyền và Hội cấp trên; đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.


Qua đó, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia hiến 36.108 m2 đất, 88.901 ngày công lao động để xây dựng 02 nhà văn hóa, 145 nhà tình thương, xây dựng 87.695m đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh 43.500m kênh mương với 123,732 tỷ đồng.


Hội ND tỉnh đều có xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ công chức, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để lấy ý kiến thống nhất trong cán bộ, công chức để triển khai thực hiện vào đầu năm tiếp theo.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình trọng tâm của Tỉnh uỷ; phối hợp tổ chức tư vấn trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân và tích cực tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác hoà giải, góp phần ổn định trật tự xã hội ở nông thôn; thực hiện tốt chế độ báo cáo trước và sau khi kết thúc các đợt kiểm tra cho Hội cấp trên và cấp ủy theo quy định.

 

Huân Ngữ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp