Các cấp Hội tích cực thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội
17:21 - 25/02/2021
(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội đã kịp thời nắm bắt tâm tư¬, nguyện vọng chính đáng và những băn khoăn của hội viên, nông dân phản ánh chính quyền để có biện pháp giải quyết kịp thời những băn khoăn, thắc mắc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân. 
Hội ND cơ sở xây dựng mô hình điểm tuyên truyên pháp luật tới hội viên, nông dân

Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành và triển khai Kế hoạch về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020; hướng dẫn các tỉnh, thành Hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp.

 
Các cấp Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia các đoàn kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố.
 

Đoàn kiểm tra việc giám sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình; tham gia đoàn kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh; đoàn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và TP. Hà Nội.

 
Nhiều tỉnh, thành Hội phối hợp với Đài truyền hình của địa phương mở và duy trì chuyên mục “Đối thoại chính sách” trên sóng truyền hình giữa lãnh đạo chính quyền, các ngành chức năng với nông dân để đánh giá những mặt được, những vướng mắc, bất cập khi triển khai trong thực tiễn ở nông thôn; trên cơ sở đó, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực đối với nông nghiệp, nông thôn.

 
Các cấp Hội còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền hướng dẫn nông dân tham gia tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.


Trong đó, tập trung chủ yếu về một số vấn đề bức xúc, khiếu kiện trong nông dân, nông thôn như: việc chi trả đề bù khi thu hồi đất đai; việc thu, chi các khoản đóng góp của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; doanh nghiệp xả chất thải gây ô nhiễm môi trường nông thôn; chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ nông dân; hỗ trợ hội viên, nông dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg…


Các cấp Hội vùng đồng bào dân tộc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân là người dân tộc thiểu số, có tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Vận động hội viên nông dân không di, dịch cư tự do, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa thường xuyên, có nơi còn hình thức; năng lực phân tích, đánh giá, kết luận trong quá trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp còn lúng túng nên chất lượng giám sát chưa cao.
 

Thuận Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp