Cần Thơ: Trợ giúp pháp lý cho hơn 16.700 lượt người
09:03 - 20/01/2021
Năm 2020, các cấp Hội tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 1.152 buổi cho 16.771 lượt người dự. Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật miễn phí cho cán bộ, hội viên, nông dân năm 2020. Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã ký kết Kế hoạch phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ theo Kế hoạch số 03.Thực hiện Kế hoạch trên, trong năm Đoàn Luật sư thành phố đã phối hợp tuyên truyền pháp luật miễn phí 03 cuộc, có 420 cán bộ và hội viên, nông dân tham dự. Nội dung tuyên truyền gồm các luật: hôn nhân gia đình, đất đai, đầu tư, xây dựng, Doanh nghiệp, luật Phòng chống thiên tai, đê điều; luật Dân sự.

Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra về nội dung thực hiện phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; mô hình hiệu quả, Tổ hợp tác tại quận Thốt Nốt và công tác tuyên truyền và đổi mới nội dung tuyên truyền tại quận Ô Môn.

 

Đồng thời, Hội đã tổ chức giám sát 03 cuộc về nội dung công tác xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp (tại huyện Thới Lai); kiện toàn tổ chức bộ máy Hội ND cơ sở (tại huyện Vĩnh Thạnh); hỗ trợ cây giống, con giống, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao (tại huyện Phong Điền); 03 cuộc giám việc chi trả hỗ trợ cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trong đó có hội viên, nông dân. Ban Thường vụ Hội ND  thành phố ban hành Thông báo số 108 giám sát việc thực hiện công tác tổ chức xây dựng Hội tại 03 đơn vị quận, huyện Ô Môn, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và 03 cơ sở Hội. Trong năm, các cấp Hội thành phố đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 397 cuộc.

 

 

Bên cạnh đó, Hội ND thành phố còn  kiểm tra hoạt động Quỹ HTND năm 2020 đối với 8 quận, huyện, các dự án vay vốn và một số xã, phường và hộ vay vốn. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã tổ chức kiểm tra hoạt động đối với 8 quận, huyện, 8 xã, phường, 40 Tổ tiết kiệm, vay vốn. Qua kiểm tra đã hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ Quỹ HTND và góp ý những hạn chế cho các đơn vị thực hiện thời gian tới hiệu quả hơn.

 

 

 

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp hơn 1.299 lượt hội viên, nông dân; phối hợp tiếp nhận 985 đơn khiếu nại - tố cáo, giải quyết thành công 944 đơn, số vụ chưa giải quyết 41 vụ; số vụ hòa giải thành 1.134 vụ, không thành và hướng dẫn, chuyển cơ quan chức năng giải quyết 193 vụ. Thành lập mô hình điểm thực hiện Quyết định số 81 của TTg Chính phủ có 202 mô hình, trong đó, cấp huyện 28 mô hình, cấp xã 174 mô hình; câu lạc bộ nông dân với pháp luật, cấp huyện thành lập 16 câu lạc bộ có 141 thành viên, cấp xã thành lập 141 câu lạc bộ có 1.257 thành viên.

 

 

 

Hội còn phối hợp Trung ương Hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ, hội viên nông dân thuộc Cụm thi đua số 5 gồm 11 tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có 60 đại biểu tham dự, đóng góp ý kiến. Các cấp Hội thành phố tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên nông dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có trên 100 lượt đại biểu tham dự, trên 70 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện.

Trọng Phú
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp