Xã Minh Hòa (Bình Dương): Tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
11:24 - 05/01/2021
(KNTC)- Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng) đã tham mưu với UBND xã củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo với 7 thành viên; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai năm 2020.

ảnh minh họa
Xây dựng Chương trình phối hợp giữa UBND, Hội Phụ nữ, Hội ND về thực hiện Quyết định 81; Hội phối hợp với tổ hòa giải xã tham gia hòa giải 35 đơn, trong đó hòa giải thành 28 đơn. Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Hội xây dựng và tổ chức giám sát việc chi trả tiền hỗ trợ của nhà nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; giám sát cán bộ về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng dầu, cán bộ chủ chốt.

Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Hội xây dựng kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đóng góp 12 lượt ý kiến của hội viên, nông dân về xây dựng chính quyền. Các cấp Hôi thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của hội viên, nông dân, đặc biệt là hội viên đồng bào dân tộc Chăm về: Vay vốn ưu đãi để sản xuất, chăn nuôi về điện, đường, trường… để phản ánh, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền có chính sách tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, các cơ sở đến chi, tổ Hội thường xuyên tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt Hội được 62 cuộc với 1.474 lượt người tham dự về Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Hôn nhân gia đình, Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Luật an toàn thực phẩm, thực hiện QCDC; vận động cán bộ, hội viên, nông dân bảo vệ tài nguyên khoáng sản và vệ sinh môi trường, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, các tệ nạn xã hội…

Hội ND xã thành lập Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí, đồng chí Phó Chủ tịch Hội ND xã làm Chủ nhiệm; xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018- 2020; xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi Hội; tổ chức 2 cuộc kiểm tra tại 5 chi Hội. Năm 2020, công tác kiểm tra của Hội ND xã được tăng cường và đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp