Quảng Nam: Các cấp Hội ND tích cực vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.
14:29 - 29/10/2020
Năm năm qua, Hội ND tỉnh phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa UBMTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;
Ngoài ra phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện công tác giám sát theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt hằng năm.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ về công tác tuyên truyền, vận động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân kịp thời kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết, những vấn đề vướng mắc, bức xúc của nông dân, nhất là trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các khu dân cư, khu kinh tế, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; công tác hỗ trợ nông dân khi gặp thiên tai, dịch bệnh, tích cực tham gia vận động hội viên, nông dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,vận động hội viên nông dân, phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên, nông dân gặp thiên tai, hoạn nạn trong đời sống.
 


Cùng với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội, các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Luật Mặt trận trên các kênh thông tin của Hội như: Tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ nông dân, các chương trình, dự án, qua tập huấn, hội thảo, qua Website của Hội, bản tin Nông dân - Nông thôn, chuyên mục diễn đàn các cấp các cấp Hội ND phát trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Nông thôn Ngày nay, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, Hội thi Nhà Nông đua tài, Gameshow Quê Mình Xứ Quảng, giải đua thuyền truyền thống, qua các buổi tuyên truyền pháp luật, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật.Hội ND tỉnh trực tiếp tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 430 lượt cán bộ Hội các cấp, 04 lớp tập huấn về kỷ năng thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 02 lớp tập huấn về công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 570 cán bộ Hội ND cấp huyện, cơ sở, tổ chức 05 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật cho gần 500 cán bộ, hội viên, nông dân. Qua các lớp tập huấn Hội ND tỉnh đã lồng ghép triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật Mặt trận cho cán bộ Hội cơ sở.


 
Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (2016-2021), tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.
 
Hải Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp