Bắc Ninh: Hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội
15:56 - 22/10/2020
(KNTC)Thực hiện Quyết định 217,218của Bộ chính trị và Quyết định 819 của Ban Thường vụ tỉnh và Chỉ thị 40- CT/TU, ngày 15/8/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, các cấp Hội trong tỉnh đã lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các nội dung giám sát và phản biện xã hội gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương như việc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; giám sát việc giải quyết kiến nghị của nông dân, giám sát việc tổ chức sản xuất kinh doanh, sử dụng phân bón, vật tư nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Ảnh minh họa
Trong 5 năm (từ 2016-2020) các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được hàng trăm cuộc  giám sát các đối tượng vay vốn sản xuât kinh doanh, thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn, SXKD phân bón thuốc BVTV….
Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia phản biện về các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; tổ chức phản biện thông qua các hội nghị, tham gia đóng góp bằng hình thức gửi ý kiến bằng tin, bài viết để tham gia góp ý vào dự thảo Hiến pháp, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; dự thảo Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự sửa đổi; tham gia đóng góp vào dự thảo Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, với hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia…
Thông qua phản biện đã đề nghị những nội dung còn thiếu, chưa sát, kiến nghị những nội dung thiết thực góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích của hội viên, nông dân.
Đồng thời Hội đã tham gia phản biện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; những giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ảnh tình hình nhân dân và dư luận xã hội do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì. Tham gia phản biện về công tác khuyến học tỉnh Bắc Ninh qua mô hình gia đình học tập do Hội Khuyến học tỉnh chủ trì.
 
 Việc thi hành Luật MTTQVN đã được các cấp Hội trong tỉnh thực hiện thường xuyên và đạt kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động của Hội ND từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt vai trò tập hợp, thu hút, hội viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển hội viên mới. Các cấp Hội ND đã cùng với cấp ủy, chính quyền chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Từ đó, vị trí, vai trò của Hội ND đã từng bước được khẳng định và nâng cao, khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố.
 
Thế Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp