Hội ND Cà Mau: Thực hiện giám sát tại các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp
10:29 - 22/10/2020
(KNTC) - Chín tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 02 cuộc giám sát tại 02 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn các huyện: Trần Văn Thời và Đầm Dơi.

Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành các quy định của nhà nước về điều kiện kinh doanh, chất lượng hàng hóa, trách nhiệm hướng dẫn cho người sử dụng, nơi bảo quản, nhãn mác sản phẩm, hàng hóa và bảo vệ môi trường.
 
Ngoài ra, Hội ND các cấp trong tỉnh tích cực tham gia cùng Ủy ban MTTQ, các ngành việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới; việc quản lý về tổ chức, hoạt động của Tổ Hợp tác, Hợp tác xã; giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 25 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm.
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chủ trì tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng góp ý vào dự thảo Đề án thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; góp ý dự thảo Quy định về giám sát của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
 
Hội ND các cấp trong tỉnh đã tổ chức hơn 1.620 cuộc phản biện gồm các nội dung: Các dự thảo văn bản về thu hồi đất nông nghiệp, giá bồi thường, cấp đất tái dịnh cư, bảo vệ môi trường... liên quan đến 120 văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh với 46.887 lượt người dự.
 
Các cấp Hội đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 20 cuộc đối thoại nhân dân về những phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân; những khúc mắc do liên quan đến đất đai kéo dài cần có chủ trương, giải pháp.
 
Hội tổ chức và phối hợp tổ chức được 120 cuộc họp tham gia ý kiến, đóng góp xây dựng nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với hơn 350 cán bộ, hội viên, nông dân.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp