Hội ND tỉnh Long An: Tham gia hòa giải thành 1.283/1340 vụ việc
12:15 - 29/09/2020
Chín  tháng đầu năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân.
 

 

Hội còn tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới, sinh hoạt ngày pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, họp BCH, sinh hoạt chi, tổ Hội, các cuộc hòa giải ở ấp, khu phố, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đài truyền thanh huyện, các trạm truyền thanh xã, ấp, trang Website của Hội. Kết quả, Hội tuyên truyền được 12.170 cuộc 57.225 lượt người dự. Cấp phát trên 11.000 tờ rơi và 1250 tài liệu hỏi - đáp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi…


Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc sinh hoạt Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo Công văn của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc hướng dẫn nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020; Kế hoạch về sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2020, duy trì hoạt động sinh hoạt thường xuyên, định kỳ kết hợp chào cờ đầu tuần.
Qua đó, triển khai, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách quy định pháp luật của nhà nước, nhất là những nội dung quy định mới, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và hội viên, nông dân trong tỉnh.


Hội ND các huyện, thị, thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 64 cuộc cho 1.878 lượt người dự, trong đó có 654 đối tượng được tư vấn trực tiếp.


Năm 2020, Hội đã tích cực tham gia hòa giải thành 1283/1340 vụ việc đạt tỷ lệ hòa giải tương đối cao so với năm 2019. Qua việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật nhận thức của cộng tác viên, tuyên truyền viên của Hội từng bước được nâng lên thực hiện tốt công tác chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp của Nhà nước đến hội viên nông dân góp phần đưa nội dung pháp luật đi vào đời sống xã hội, xây dựng ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân; Công tác hòa giải được thực hiện kịp thời đã hạn chế phát sinh tranh chấp khiếu nại, hành chính, giữ được tình đoàn kết trong nông dân. Góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.


Tuy nhiên, bên cạnh còn những mặt tồn tại hạn chế:Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở một số cơ sở chưa được thường xuyên nên hiệu quả chưa cao.Tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giản cách xã hội nên phần nào ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân./.
Minh Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp