Bình Thuận: Các cấp Hội tham gia hòa giải thành ở cơ sở 79/87 vụ
17:37 - 25/08/2020
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tham gia hòa giải thành ở cơ sở 79/87 vụ, chủ yếu về tranh chấp đất đai, ly hôn, giá cả bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.
Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật luôn được chú trọng tại cơ sở

Toàn tỉnh có 01 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Hội ND tỉnh, 10/10 UBKT Hội ND huyện, thị, thành phố và 124/124 UBKT Hội ND cấp cơ sở. Tổng số cán bộ được cơ cấu tham gia UBKT các cấp là 439 đồng chí.


Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hội tổ chức kiểm tra 04 huyện gồm Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân và Đức Linh. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở; tình hình hoạt động của UBKT cấp huyện và cơ sở…


Ủy ban Kiểm tra Hội ND cơ sở thực hiện 56 cuộc kiểm tra các chi Hội. Nội dung kiểm tra tập trung việc thực hiện Nghị quyết  Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam,việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…


Sáu tháng đầu năm 2020, Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra tại 04 cơ sở Hội và Hội ND huyện Tánh Linh, Phú Quý. Ban Kiểm soát Quỹ HTND kiểm tra Quỹ HTND 02 cơ sở Phong Phú và Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong).


Ban Thường vụ Hội ND cấp huyện tổ chức 26 cuộc kiểm tra cơ sở Hội. Hội ND cơ sở tổ chức 241 cuộc kiểm tra các chi Hội.


Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội ND cấp tỉnh và cấp huyện tham gia các đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng, an ninh; phối hợp Ngân hàng CSXH, NNNo-PTNT kiểm tra việc điều hành, quản lý, sử dụng vốn ở cấp huyện và cơ sở…


Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội tham gia hòa giải thành ở cơ sở 79/87 vụ, chủ yếu về tranh chấp đất đai, ly hôn, giá cả bồi thường trong quá trình giải phóng mặt bằng, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.


Hội Nông dân các cấp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức 39 buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 152 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.


Hiện toàn tỉnh có 36 CLB Nông dân với pháp luật, trong đó có 12 CLB do TƯ Hội, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng. Hội cũng cử cán bộ tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát Nghị quyết số 42 của Chính phủ.


Hội ND cấp huyện giám sát một số cơ quan có nội dung hoạt động liên quan đến nông dân như phòng Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp nông thôn. Hội ND cấp huyện, xã phối hợp với UBMTTQ, cấp ủy, chính quyền cùng cấp, cử cán bộ tham gia trực tiếp đối thoại với nông dân.

 
Kết quả, tổ chức 86 cuộc đối thoại/1.290 hội viên, nông dân tham dự, nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường.


Nhìn chung, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hoạt động của UBKT ở cơ sở rất khó khăn do cán bộ chi, tổ Hội thường xuyên biến động, kiêm nhiệm nhiều việc nên cần được quan tâm đúng mức trong thời gian tới.

Trọng Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp