Trà Vinh: Hòa giải thành trên 700 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân
16:41 - 05/06/2020
(KNTC) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được Hội ND các cấp thực hiện hiệu quả góp phần ngăn chặn các sai phạm nhằm xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.
Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở (Ảnh minh họa)


Thực hiện Đề án 01 của Trung ương Hội NDVN về việc thành lập UBKT Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; Hướng dẫn 42 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về Quy trình lập UBKT Hội ND cấp tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023, BCH Hội ND tỉnh bầu UBKT Hội ND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 07 đồng chí với 01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và 05 Ủy viên.


Đồng thời, 9/9 huyện, thị, thành phố và 103 cơ sở Hội bầu UBKT Hội ND cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023.


Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và chuyên đề đối với Hội ND 9 huyện, thị, thành phố, 103 cơ sở Hội và 786 chi Hội đạt 100%; đồng thời tổ chức 49 cuộc kiểm tra vốn Quỹ HTND với 735 hộ, vốn vay ngân hàng CSXH được 123 cuộc với 3.734 hộ vay.


Hội phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa bàn các huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.


Qua đó, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại 07 điểm kinh doanh trên địa bàn và nhắc nhở các hộ kinh doanh sắp xếp hàng, thực phẩm ngăn nắp và bảo quản an toàn, lưu mẫu thức ăn theo quy định.

 
Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Hội ND cơ sở tham gia 36 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với 5.041 lượt cử tri tham dự.


Qua tiếp xúc, 176 lượt ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp với đại biểu HĐND các cấp và được đại biểu ghi nhận, giải trình về các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là các chính sách hỗ trợ cho nông dân.


Nhằm thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội tham gia 7 cuộc giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp của Liên minh Hợp tác xã về xây dựng Hợp tác xã trong nông dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện pháp luật về quản lý kinh doanh vật tư nông nghiệp tại UBND các huyện: Càng Long, Tiểu Cần và Trà Cú và Kết luận 61 của Ban Bí thư, tại Huyện ủy Cầu Ngang, Cầu Kè, Châu Thành với 112 lượt người dự.


Hội ND các huyện tổ chức 9 cuộc, Hội ND các cơ sở giám sát 83 cuộc với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành các cấp, qua đó kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.


Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền hướng dẫn nông dân tham gia 48 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với với nhân dân ở cấp xã và 4 cuộc cấp huyện.

 
Nhằm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh phối hợp với các huyện, thị, thành Hội tổ chức 10 lớp tập huấn cho 992 Chủ tịch, phó Chủ tịch và chi Hội trưởng dự.


Các cấp Hội tham gia hòa giải 1.150 vụ tranh chấp đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình trong nội bộ nông dân; trong đó, hòa giải thành 703 vụ, số còn lại chuyển lên cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

 
Hội phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức 319 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về: Bộ luật Dân sự, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Giao thông, Luật bảo hiểm xã hội, Luật thú y cho 10.233 lượt hội viên, nông dân.


Có khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp tại cơ sở.Giang Lý
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp