Bình Định: Hòa giải thành trên 1.300 vụ việc
16:23 - 04/06/2020
(KNTC) - Những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã tác động tích cực đến nhận thức, đời sống của hội viên, nông dân góp phần khuyến khích bà con tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật (Ảnh minh họa)


Hội luôn xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân, là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên và nhân dân, góp phần  từng bước nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, năng lực áp dụng đúng pháp luật, xác lập kỷ cương, phát huy dân chủ trong hội viên, nông dân  nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Hội ND các cấp đã chủ động ký kết các chương trình phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Đồn biên phòng thực hiện tuyên truyền về giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.


Đồng thời, Hội thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biển giáo dục pháp luật; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo, kỹ năng hòa giải cho cán bộ Hội, cử cán bộ tuyên truyền pháp luật tham dự các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, tham gia hội nghị tuyên truyền hàng quý do Hội cấp trên tổ chức để nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội từ thành phố đến cơ sở.


Để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, Hội còn phối hợp với các ngành tổ chức các hội thi như: “Nông dân với pháp luật”, “Nhà nông đua tài”, thi hái hoa dân chủ, các cuộc thi viết tìm hiểu “Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Nông dân tìm hiểu kiến thức An toàn giao thông”;  sinh hoạt chuyên đề; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh những nội dung liên quan đến nông dân như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện pháp luật của bà con nông dân.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 81 tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo 81 tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 81 tại 3 huyện: Vân Canh, Phù Mỹ, Quy Nhơn và 6 cơ sở Hội thuộc các đơn vị được kiểm tra; củng cố 10 CLB “Nông dân với pháp luật”, thành lập mới 3 CLB tại thành phố Quy Nhơn và huyện Vĩnh Thạnh.


 Thông qua sinh hoạt của CLB, Hội tổ chức sinh hoạt lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với những nội dung thiết thực như: Trao đổi thông tin, tình hình thực hiện pháp luật ở các khu và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải cơ sở thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.


Các thành viên Câu lạc bộ đã trở thành những nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật và bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương,


Đồng thời, các cấp Hội còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 200 cán bộ Hội là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 cấp huyện, cơ sở và Ban chủ nhiệm các CLB “Nông dân với pháp luật”.


Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức 2.303 buổi tuyên truyền, tập huấn pháp luật cho 132.505 lượt hội viên, nông dân; tham gia hòa giải thành 1.325 vụ; phối hợp giải quyết 712 đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến nông dân với 43 đơn thư gửi đến Hội.


Tại thành phố Quy Nhơn công tác chỉnh trang đô thị ngày càng phát triển nên việc thu hồi đất nông nghiệp, đất ở, giải tỏa, đền bù, cấp đât tái định cư diễn ra thường xuyên, Hội đã cử cán bộ Hội tham gia các Tổ vận động để tiếp cận hội viên, nông dân, tuyên truyền, vận động , hướng dẫn, giải thích để bà con chấp hành nghiêm các chính sách giải tỏa, đền bù các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn. 


Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân.


Ngoài ra Hội ND tỉnh còn duy trì việc phát hành cuốn Thông tin công tác Hội đến các cơ sở Hội, chi Hội theo từng quý với nhiều nội dung đa dạng, phong phú.


Có thể nói, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã tác động tích cực đến nhận thức, đời sống của hội viên, nông dân góp phần khuyến khích bà con tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng công tác hòa giải và thực thi pháp luật tại cơ sở. Những vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân được Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể hòa giải, giải quyết đạt kết quả tích cực đã tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Phương Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp