Quảng Bình: Hòa giải thành trên 5.300 vụ việc
10:55 - 30/06/2020
(KNTC)Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, 5 năm qua (2014-2019)  các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 1.336 tổ hòa giải ở cơ sở gồm 9.029 hòa giải viên, đến nay, các tổ hòa giải đã thụ lý 5.570 vụ việc, hòa giải thành 5.320 vụ việc đạt tỷ lệ 95,5%.

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở, các cấp Hội đã, bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành viên, hội viên là luật sư, công chức, thẩm phán, hội thẩm nhân dân.. tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở.
 Hội ND tỉnh đã tổ chức 24 lớp tập huấn về Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết  khiếu nại, tố cáo của nông dân cho các tổ hòa giải ở cơ sở với tổng số 1.880 người tham gia.
Trong 5 năm, các tổ hòa giải đã thụ lý hòa giải thành 250 vụ việc. Riêng các cấp Hội ND đã trực tiếp hòa giải thành 1.743/1.925 vụ tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại của nông dân thuộc thẩm quyền của Hội.
 Cùng với đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được tổ chức thường xuyên và đa dạng dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu ngữ, băng rôn, lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Hội, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; thông qua các buổi họp khu dân cư, tổ tự quản và hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.
Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội ND dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định 81, đồng thời coi trọng và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hội viên, nông dân, tự giác chấp hành, từ đó hạn chế khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp./.
 
 

 
Bạch Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp