Hội ND Lạng Sơn: Hòa giải thành trên 4.000 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn.
10:49 - 30/06/2020
(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, Hội ND cơ sở và các chi hội đã tham gia hòa giải 6.960 vụ việc tanh chấp, mâu thuẫn của hội viên, nông dân. Trong đó hòa giải thành 4.598 vụ việc. Góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, giảm tình trạng khiếu nại vượt cấp.

(ảnh minh họa)
Cùng với hoạt động hòa giải, các cấp Hội đã phối hợp phổ biến chính sách, pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân kết hợp với các đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bằng sự linh hoạt, sáng tạo về hình thức, nội dung mà trong 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức được 7.511 cuộc tuyên truyền cho trên 460.000 lượt hội viên, nông dân. Đồng thời tổ chức tư vấn pháp luật được 3.344 cuộc cho 10.689 lượt hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, với 161 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” hoạt động thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt với nội dung về pháp luật chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, bồi dưỡng kiến thức pháp luật qua đó đã giúp cho các Câu lạc bộ trở thành địa chỉ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân tại cơ sở.

Ngoài ra, lãnh đạo Hội ND tỉnh cũng thường xuyên tham gia tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng. Qua các buổi tiếp công dân cho thấy các vụ việc khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách về đền bù, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, quy hoạch đô thị. Điển hình như: Dự án khu đô thị Phú lộc IV, dự án chỉnh trang phát triển đô thị khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, dự án mở rộng mặt bằng sản xuất công ty than Na Dương, tranh chấp giữa một số hộ dân với nông trường huyện Lộc Bình, kiến nghị về chế độ chính sách cho người lao động nghỉ việc trước ngày 01/01/1995…Giải quyết các vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các ngành phối hợp với Mặt trận và Hội ND, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức đối thoại, giải thích, vận động người dân chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đến nay, cơ bản các hộ dân thuộc các vùng có dự án đều đã thống nhất, chấp hành chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một vài hộ chưa đồng thuận đang được Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành tiếp tục rà soát và xem xét giải quyết thấu tình, đúng quy định của pháp luật.

 Nhờ luôn gắn kết giữa công tác tuyên truyền, hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, đặc biệt là công tác phối hợp với chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp qua đó góp phần động viên hội viên, nông dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia điình nông dân văn hóa, ổn định an ninh chính trị, an toàn  xã hội./.

 
Hải Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp