Nghệ An: Hòa giải thành gần 6.000 vụ việc
09:59 - 28/05/2020
(KNTC)Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực thực hiện công tác hòa giải cơ sở. Trong 5 năm từ 2015-2020 Hội ND các cấp đã hòa giải thành 5.939 vụ việc, góp phần đảm bảo trật tự nông thôn, hạn chế tối đa việc khiếu kiện vượt cấp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Ảnh minh họa
Bằng nhiều hình thức phong phú, hang năm Hội ND cơ sở kịp thời phát hiện mâu thuẫn mới phát sinh, tâm lý của từng đối tượng để lựa chọn hình thức hòa giải phù hợp. Đồng thời, kiên trì vận động, thuyết phục với nhiều hình thức hòa giải linh hoạt như dựa trên tình làng nghĩa xóm, anh em thân tộc, qua đối thoại trực tiếp, qua sinh hoạt chi, tổ Hội, qua người có uy tín và phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương để tổ chức hòa giải. Trong đó, công tác hòa giải được tiến hành tại các chi, tổ Hội. Qua đó, kịp thời giải quyết mâu thuẫn tại thôn, xóm, bản, làng. Ngoài ra, Hội còn vận dụng phương pháp tham vấn trong công tác hòa giải đểbà con tự hòa giải những mâu thuẫn.
 
Ngoài ra, thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, 5 năm qua từ 2015-2020,  Hội ND tỉnh  không xây dựng mô hình điểm về giải quyết khiếu nại tố cáo, song đã đặt công tác tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Quy chế dân chủ cơ sở, trợ giúp pháp lý, công tác hòa giải trong nội bộ hội viên, nông dân các cấp là nội dung hoạt động thường xuyên của các cấp Hội.
Các cấp Hội tổ chức được 160 đợt tập huấn theo chuyên đề của Quyết định 81; cung cấp nội dung bài soạn của Trung ương Hội cho 5 vạn cán bộ chuyên trách cấp huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND cơ sở. Ngoài ra, hàng năm, các cấp Hội còn phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến Quyết định 81 và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, hội viên nông dân.
 Đồng thời nhận thấy trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc đảm bảo các điều kiện để công tác tổ chức triển khai, thực hiện phổ biến pháp luật hiệu quả. Trong 5 năm qua, các quy định của pháp luật các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tổ chức hoạt động, tổ chức bộ máy các cấp Hội cơ bản đi vào ổn định, các chế độ, chính sách được quan tâm, nhất là ngân sách cho hoạt động của cơ sở Hội cơ bản được thực hiện đầy đủ, góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn./.

 
Khánh Vy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp