Hội ND thành phố Hồ Chí Minh: hòa giải thành hơn 2.500 vụ việc
12:36 - 25/05/2020
(KNTC)- Nhằm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND thành phố đã phối hợp với các ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường,  Thông tin và Truyền thông ký Quy chế phối hợp; đồng thời chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thành lập Tổ tư vấn, trợ giúp pháp lý giúp hội viên, nông dân thực hiện khiếu nại đúng quy định.

ảnh minh họa
Từ năm 2015 đến nay, hàng năm, Hội ND thành phố phối hợp Thanh tra, Ban Tiếp công dân tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, quy trình các bước thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, các biểu mẫu theo quy định cho hơn 1.100 cán bộ Hội; Hội ND 9 huyện, quận và cơ sở tổ chức 339 buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 18.000 lượt cán bộ Hội.

Đồng thời, Hội ND các cấp đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thi “Nông dân với pháp luật”, đưa tin, bài trên bản tin Vành đai xanh, trang tin điện tử của Hội… đến cán bộ, hội viên. Các nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của thành phố, các Luật, quy định có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến đời sống, đến quyền và lợi ích của hội viên, nông dân… kết quả tuyên truyền 3.035 cuộc với hơn 532.470 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Bên cạnh đó, Hội ND cơ sở phối hợp xây dựng và duy trì 319 tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách phục vụ cho công tác hòa giải của cán bộ cơ sở, là nơi để hội viên, nông dân tìm hiểu khi cần thiết.     
 
Tổ tư vấn, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, cộng tác viên, tuyên truyền viên đã tích cực phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân; nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc của hội viên, nông dân kiến nghị, tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Hợp tác xã, doanh nghiệp, với cán bộ, hội viên, nông dân. Năm năm qua (2015- 2019), các cấp Hội đã phối hợp với UBND tổ chức trợ giúp pháp lý cho trên 19.200 lượt người; trực tiếp hòa giải thành 2.573 vụ việc; phối hợp tiếp trên 3.610 lượt công dân, tiếp nhận 782 vụ việc khiếu nại, tố cáo về tranh chấp đất đai, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, tranh chấp về quyền thừa kế…; phối hợp với ngành chức năng giải quyết 585 trường hợp.

 Các cấp Hội tiếp tục tổ chức 853 buổi tuyên truyền Quy chế dân chủ ở cơ sở cho 44.356 lượt hội viên, nông dân biết để bàn, tham gia thực hiện và phối hợp kiểm tra, giám sát. Từ đó, hội viên, nông dân có nhiều đóng góp trong xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng như: Làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị, kiên cố hóa kênh mương phục vụ cho sản xuất, có nhiều hộ nông dân tự nguyện hiến đất, góp tiền của, ngày công lao dộng để cùng địa phương phát triển cơ sở hạ tầng.
Khánh Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp