Hà Tĩnh: Hòa giải thành trên 2.200 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở
11:01 - 31/03/2020
(KNTC)- Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể địa phương hòa giải thành trên 2.200 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ gìn trật tự an toàn trên địa bàn nông thôn.

(Ảnh minh họa)

Cùng với các tổ hòa giải, 77 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” , 5.845 thành viên, hoạt động hiệu quả. Mỗi Câu lạc bộ đều có tủ sách pháp luật và sinh hoạt theo định kỳ 1tháng/lần. Nội dung sinh hoạt tập trung tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân các thông tin về chính sách pháp luật, các chủ trương đường lối của Đảng, các chính sách mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Công tác trợ giúp pháp lý do Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” các tuyên truyền viên ở cơ sở đảm nhiệm, khi bà con nông dân cần hoặc trong những trường hợp điểm nóng của địa phương các tuyên truyền viên, Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ sẽ chủ động đến trợ giúp và hòa giải. Đặc biệt, Hội ND tỉnh đã thành lập và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh  đến cơ sở với 262 tuyên truyền viên cấp xã, 13 báo cáo viên cấp huyện và 01 báo cáo viên cấp tỉnh. Các cấp Hội còn tổ chức 185 điểm trợ giúp pháp lý cho 12.267 lượt người, tuyên truyền pháp luật 955 buổi với 64.236 người tham gia. 

Bên cạnh đó, để thực hiên tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Hội các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức tiếp 4.087 buổi với trên 8.800 lượt người và 547 đoàn đông người. Các cấp Hội đã tiếp nhận 2.060 đơn thư trong đó có 218 đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội giải quyết. Qua nghiên cứu, xem xét Hội đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng các bên, động viên chia sẻ để tiến hành hòa giải. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, UBND các cấp phối hợp với các cấp Hội tổ chức đối thoại giải quyết dứt điểm vụ việc; tạo điều kiện để Hội ND tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện theo quy định của pháp luật, ổn định cuộc sống. Hàng tháng, tại các cuộc sinh hoạt chi Hội, sinh hoạt câu lạc bộ, các tuyên truyền viên, hòa giải viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội viên, nông dân giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật, hạn chế  các vụ việc khiếu nại vượt cấp.

Bên cạnh đó, công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được các cấp Hội quan tâm, đến nay, 262/262 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã ban hành các  quy chế làm việc với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận tổ quốc; quy định về các khoản thu, đóng góp của dân. Các quy định, quy chế được niêm yết công khai trước trụ sở xã, xóm, khối phố và phổ biến trên đài truyền thanh địa phương; 100% thôn, xóm, khối phố đã xây dựng được quy ước, hương ước và thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tất cả các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” được nhân dân đồng tình cao. Nhiều cơ sở niêm yết công khai các thủ tục hành chính, sử dụng ngân sách, nội quy làm việc, quy định cụ thể thời gian, địa điểm tiếp dân, từng bước giảm thủ tục hành chính phiền hà cho nhân dân.

Nhìn chung, Hội các cấp đã chủ động phối hợp, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân hướng đến những vấn đề được cán bộ, hội viên và nông dân quan tâm. Kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền giải quyết các vấn đề còn tồn đọng góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới./.

Phương Liên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp